Ove godine blokirani računi 320 tisuća građana

blokirani

Ukupno 319.890 građana bilo je u blokadi, a njihov dug iz osnova iznosio je 29,54 milijarde kuna u prvih deset mjeseci 2014. Pokazuju to podaci koje je obradila Fina a koji govore da su krajem trećeg tromjesečja ove godine u blokadi su bila 318.592 građana, a dug je iznosio 28,99 milijardi kuna

blokirani

Analiza dospjelih neizvršenih osnova građana do 31. listopada pokazala je da je, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj županiji. Njihov je udio u ukupnome broju stanovnika 9,90%. U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj županiji (14,87%), a prema istom kriteriju slijede Sisačko-moslavačka (13,57%), Bjelovarsko-bilogorska (13,11%), Virovitičko-podravska (12,93%) te Osječko-baranjska županija (12,53%).

Na rang listi 25 gradova s najvećim brojem blokiranih građana i rang listi 25 gradova s najvećim iznosom blokade njihovih građana, 20 je istih gradova. Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Križevci sa 12,37%, Čakovec sa 11,50% i Sisak sa 10,95% blokiranih građana.

Na popisu blokiranih građana promatrano po gradovima/općinama po iznosu duga blokiranih građana, izdvaja se Varaždin koji je 6-i na rang listi po iznosu duga građana, ispred gradova koji imaju više stanovnika: Zadra, Slavonskog Broda, Pule, Karlovca i Siska.

Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Samobora, čiji prosječan dug iznosi 179 tisuća kn, slijede ih građani Svete Nedjelje s dugom od 170 tisuća kn, dok su blokirani građani u preostala 23 grada s rang liste, u prosjeku dužni od 55 tisuća kn (Sisak) do 158 tisuća kn (Umag).

Promatrano po udjelu blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva za 25 gradova na rang listi kreiranoj po kriteriju iznosa duga građana, izdvaja se Grad Križevci sa 18,27-postotnim udjelom blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva, a slijede Čakovec sa 16,87% i Sisak sa 16,21%. poslovnipuls.com