Savjeti katoličkih liječnika i zdravstvena vizita

621 savjeti katolickoga lijecnika

621 savjeti katolickoga lijecnika

Jadranka Pavić (ur.) / Vlado Čutura (ur.)
Savjeti katoličkih liječnika i zdravstvena vizita

Knjiga, objavljena u godini u kojoj je Hrvatsko katoličko liječničko društvo slavilo dvadeset godina djelovanja, plod je vrlo uspješne suradnje s Glasom Koncila.

Umjesto predgovora u knjizi je predavanje predsjednika Papinskog vijeća za pastoral zdravstvenih djelatnika mons. Zygmunta Zimowskog. On je u središte stavio djelovanje pape bl. Ivana Pavla II. koji je za svoga pontifikata u pastoralnim aktivnostima pokazivao posebnu osjetljivost za bolesnike i patnike u kojima je vidio i nalazio samog trpećeg Krista. Tako navodi da je ljudski život svet i nepovrediv u svakom trenutku svoga postojanja, od začeća do svoje prirodne smrti te ljudsko biće treba biti poštovano i treba se odnositi prema njemu kao prema osobi od njegova začeća i njemu se, od istog tog trenutka trebaju priznati prava osobe, među kojima je u prvom redu nepovredivo pravo na život svakog nevinog bića. To dodatno potvrđuje osnivanje Papinske akademije za život 1994. kojoj je svrha proučavati, informirati i obrazovati o osnovnim problemima biomedicine i prava koji se odnose na promicanje obrane života, a naročito onih koji su u direktnom odnosu s kršćanskim moralom i naputcima Učiteljstva Crkve.

Prvi dio knjige sadrži 70 liječničkih savjeta koji su namijenjeni širokoj čitalačkoj publici, a objavljeni su u rubrici ?Savjet katoličkog liječnika? u tjedniku Glas Koncila. Odabrane teme na jednostavan i širokoj čitalačkoj publici razumljiv način prikazuju bolesti koje se češće javljaju u našoj sredini, pojašnjavaju mogućnosti izvođenja pojedinih dijagnostičkih postupaka i aktivnosti koje se poduzimaju u sprečavanju nastanka bolesti. U njima su objašnjene mogućnosti i potreba pravodobnog i pravilnog liječenja kad je bolest već nastala.

Kroz savjete članovi Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva pored svoga stručnog djelovanja istodobno svjedoče svoju pripadnost Katoličkoj Crkvi i spremnosti u promicanju kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i očuvanju života od začeća do prirodne smrti.

Zahvaljujući otvorenosti Glasa Koncila i Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva, istodobnom poštivanju stručnosti i doprinosa u promicanju zdravlja i kulture života, manji broj tema obradili su liječnici koji nisu članovi Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva.

Drugi dio knjige ?Zdravstvena vizita?, kroz intervjue i susrete, posvećen je široj dimenziji zdravlja, stavljajući ga s njegovim problemima u društveni kontekst, te preventivnom djelovanju i traženju pomoći šire zajednice. Tako većina objavljenih tekstova govori o aktualnim temama koje su u tom periodu bile važne za društvo, a odnose se na zdravlje pojedinca i šire zajednice.

Na jednostavan, čitak i široj javnosti pristupačan način u knjizi su 82 liječnička savjeta i razgovora koji uz to, što mogu pridonijeti preventivom djelovanju u sprečavanju učestalih bolesti, ukazuju na probleme o kojima je nužno raspravljati i tražiti rješenja u široj društvenoj zajednici.