Rođeni na novi život

262 knollmeyer rodjeni na novi zivot

Cornelia M. Knollmeyer / Evaldine M. Ketteler
Rođeni na novi život

Duhovne vježbe u svakodnevici došašća

Knjiga koja će nam ? svakodnevnim poticajima za razmišljanje i meditaciju, svetopisamskim tekstom i molitvom ? pomoći da došašće doživimo u tijesnoj povezanosti duhovnosti i svakodnevnog života.

U svakodnevici možemo naći svoj životni put ? to je put vježbanja, škola iskustva, susreta i preobrazbe, put koji nas dovodi bliže našoj vlastitoj dubini i bliže k Bogu svakodnevnim poticajima i molitvama…

Božje rođenje pokreće promjenu cijeloga stvorenja i našega čovještva po sudioništvu u samome životu Božjemu ? osnovna je misao ovoga puta duhovnih vježba kroz vrijeme došašća. Putovi vježbanja žele biti pomoć da usred svakodnevice živimo iz odnosa prema Bogu, te tako pridonesemo obnovi našega života kao i naše Crkve i svijeta.

Svakodnevne vježbe predstavljene u knjizi mogu se koristiti kako pojedinačno tako i u skupinama.