Vjenčić molitava svetoj Tereziji Maloga Isusa

3885

3885

Vjenčić molitava svetoj Tereziji Maloga Isusa

Vjenčić molitava svetoj Tereziji Malog Isusa donosi niz molitava upravljenih svetici, kao i detalje iz svetičina života.