Bečko sveučilište otvara istraživački centar za ljudska prava

 Universität Wien

U Beču će se 9. prosinca, dan uoči Međunarodnog dana ljudskih prava, otvori novi Istraživački centar za ljudska prava. Centar će okupiti 15 znanstvenika s 5 fakulteta Bečkog sveučilišta, a organizacijski je za rad centra zadužen Pravni fakultet.

Novi centar predstavlja mjesto okupljanja istraživača i predavača svih disciplina koji traže razmjenu iskustava o pitanjima ljudskih prava te dijalog s civilnim društvom i politikom.

Interdisciplinarni centar za ljudska prava bavit će se mnogim društveno značajnim pitanjima, među kojim su siromaštvo, segregacija, migracije, klimatske promjene, obiteljsko nasilje nad djecom, pitanja zaštite podataka, invalidnost te utjecaj religije na društvo i politički sustav.

„Konstruktivni odgovori ne smiju biti jednodimenzionalni, nego im je potreban višedimenzionalni pristup svih relevantnih disciplina”, kaže voditelj centra, profesor Manfred Nowak koji predaje Međunarodno pravo na Sveučilištu u Beču.

Centar je ujedno i član vodećeg svjetskog udruženja instituta za ljudska prava – Association of Human Right Institutes (AHRI).