Stigma duševnih smetnji

dusevne s

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci osnovan je Centar za destigmatizaciju i prevenciju duševnih smetnji

dusevne s

Kako navodi njegov voditelj Igor Salopek, riječ je o nastavku antistigma kampanje “Stani uz mene”, koju su prošle akademske godine osmislili i proveli studenti riječkog sveučilišta, a centar se predviđa kao platforma za brojne aktivnosti i inicijative vezane uz promociju duševnog zdravlja i afirmaciju ljudskih prava, s posebnim naglaskom na osobe s iskustvom duševnih smetnji.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, gotovo jedna četvrtina ljudi ima iskustvo duševne smetnje, a pritom su snažno stigmatizirani, ne mogu ravnopravno ostvariti svoja temeljna prava, kvalitetno se educirati, a još teže im je naći odgovarajuće zaposlenje.

S druge strane, postoji trend porasta oboljenja od duševnih bolesti, poglavito depresije, pa je i to jedan, dodatni snažni motivator za osnivanje centra i borbu protiv stigmatizacije, ističe Salopek, koji najavljuje i brojne aktivnosti centra.

Među skorima je najavio izdavanje i promociju knjige o iskustvima s duševnom bolesti i projekciju filma Daniela Macklera “Otvoreni dijalog”. (plivazdravlje.hr)