Skip to content

U novom broju Hrvatske revije tema je Prvi svjetski rat

O posljedicama i promjenama u Hvatskoj

naslovna HR-2014-3

Novi broj Hrvatske revije s temom Prvi svjetski rat bit će predstavljen u Kjižari Matice hrvatske. U ponedjeljak, 24. studenoga u 12 sati u Knjižari MH, Ulica Matice hrvatske u Zagrebu, o Hrvatskoj reviji i temi broja govorit će Zorislav Lukić, glavni tajnik Matice hrvatske, Mirjana Polić Bobić, glavna urednica Hrvatske revije, Ljubomir Antić, povjesničar i suradnik na broju te Ivo Banac, povjesničar

Piše: Nives Gajdobranski

Razgovorom o Prvom svjetskom ratu i njegovoj stotoj obljetnici, predstavit će se dakle novi broj Hrvatske revije. Evo kako temu najavljuje M. Polić Bobić, glavna urednica Hrvatske revije: – Zbog teškog bremena političke obojenosti mnogih dosadašnjih istraživanja, prevladavajućih predodžaba uglavnom usađenih starijim generacijama zahvaljujući školskom obrazovanju te raskoraka između tih predodžaba, svojstvenih dugo službenoj povjesnici s jedne strane te pisane i nepisane, tj usmene (obiteljske i sl.) male povijesti s druge strane i danas se nerado ili s nelagodom laća nekih tema, posebno onih koje lakonski možemo odrediti kao»zabranjene«. Sve to potaknulo nas je da Velikom ratu posvetimo cijeli broj Revije, čime smo odstupili od uobičajene uredničke koncepcije, ali tako da prilozi ne govore o ratu u smislu velike povijesti tog rata i ratovanja, nego da više govore o posljedicama rata i njegova završetka na hrvatsko društvo, kao i o povijesti ideja, posebice političkih, a vezanih za promjene do kojih je nakon rata došlo u samoj Hrvatskoj.- riječi su glavne urednice.

O temi broja u Hrvatskoj reviji pišu: Ljubomir Antić, Nataša Bašić, Boris Blažina, Gojko Borić, Filip Hameršak, Mario Kolar, Mira Kolar-Dimitrijević, Bruno Kragić, Zlatko Matijević, Jasna Zanić-Nardini, Zdenko Samaržija, Franjo Šanjek, Nevio Šetić, Darko Til.

http://www.matica.hr/hr/429/