Prva fotografija ljudskog bića iz 1838. godine

Human 001

Ova slika je najraniji poznati vizualni zapis koji uključuje ljudsko biće, a napravio ju je Louis Daguerre u Parizu 1838. godine

Ulica je zapravo bila prepuna pješaka i prometa, no ekspozicija je trajala 7 minuta pa se ljude nije moglo uhvatiti na fotografiji. Osim gospodina u donjem lijevom kutu slike, koji je čekao da mu očiste cipele. Mashable

Human 001