‘Million Mask March’ na 463 lokacija širom svijeta

London Anonymous

Članovi aktivističkog pokretaAnonymous danas su “preuzeli svijet” u drugom godišnjem Maršu milijun maski, “najvećem svjetskom prosvjedu”

Ove godine marš je organiziran na ukupno 463 lokacije, već tradicionalno na dan kada je 1605. godine Guy Fawkes (čije je lice zaštitni znak pokreta) pokušao realizirati tzv.Gunpowder Plot. Razvoj događaja pratite na službenom blogu.

London  Anonymous