Poziv na likovno-literarni natječaj ‘Božić u mom domu’ u NMZ

nmz

Narodni muzej Zadar organizira natječaj za svu djecu na području Zadarske županije pod nazivom “Božić u mom domu”. Ovim putem Vas pozivamo da nam se pridružite zajedno sa svojim učenicima, u ostvarenju tog natječaja. Cilj natječaja je potaknuti djecu da obrate pozornost na običaje vezane uz Božić u njihovoj obitelji. Također, cilj natječaja je i razvijanje kreativnosti kod djece putem literarnog i/ili likovnog izražavanja. Natječaj je likovno-literarnoga karaktera, zadatak djece je da opišu i/ili nacrtaju običaje koji se u njihovoj obitelju povezuju sa predstojećim blagdanom Božića. 

Narodni muzej Zadar poziva svu djecu s područja Zadarske županije na natječaj
„Božić u mom domu”

Natječaj je likovnog i literarnog karaktera, a tema je opis božićnih običaja u obitelji. Pozivamo svu djecu da uključe svoje roditelje, bake i djedove, ostale ukućane i poznanike kako bi im pomogli u što boljem ostvarenju ovog natječaja na način da im ispričaju priče o Božiću i običajima uz Božić koji su oni njegovali u svom djetinjstvu. Također, djeca mogu opisati i svoj vlastiti doživljaj Božića. Pritom je važno da navedu mjesto i vrijeme na koje se odnosi opisani običaj.

O natječaju:

Natječaj „Božić u mom domu” je organiziran za sve učenice i učenike osnovnih i srednjih škola, kao i za djecu u dječjim vrtićima s područja Zadarske županije. Natječaj započinje 31. listopada, a traje do 01. prosinca. Tema natječaja je opis božićnih običaja u njihovoj obitelji. Opis tih običaja može biti likovnog i literarnog karaktera. Radovi koji se šalju na natječaj se izrađuju u školi, dječjem vrtiću ili u vlastitom domu. Broj radova koje može poslati jedna osoba je maksimalno dva rada (jedan likovni i jedan literarni). Gotovi radovi se šalju na adresu: Narodni muzej Zadar, Poljana pape Aleksandra III b.b. 23000 Zadar, ili ih možete donijeti osobno u Kneževu palaču, Poljana Šime Budinića, svakim danom od 09:00 h do 20:00 h (nedjeljom od 09:00 h do 16:00 h), ili u Gradsku stražu, Narodni trg, svakim danom od 09:00 h do 20:00 h (nedjeljom od 09:00 h do 14:00 h), s naznakom „Natječaj ᾿Božić u mom domu᾿”. Radovi se mogu poslati najkasnije do 01. prosinca, 2014. godine. Svi pristigli literarni radovi će biti uvezani i bit će dostupni posjetiteljima za čitanje, dok će likovni radovi biti izloženi na izložbi koja će biti postavljena u maloj dvorani na prvom katu Kneževe palače. Otvorenje izložbe pristiglih radova će biti u petak 05. prosinca, 2014. godine, u 12:00 h. Izložba će trajati do 18. prosinca, 2014. godine.

Pristigli radovi će biti podijeljeni u četiri iste kategorije u likovnim i u literarnim radovima:
1. kategorija: djeca iz dječjih vrtića
2. kategorija: učenice i učenici osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda
3. kategorija: učenice i učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda
4. kategorija: učenice i učenici srednjih škola

U svakoj kategoriji likovnih i literarnih radova bit će odabrani najbolji radovi od strane prethodno formiranog stručnog žirija. Najbolji radovi će biti nagrađeni prigodnim nagradama koje će se dijeliti na otvorenju izložbe 05. prosinca, 2014. godine.

Termini i propozicije natječaja:
– Vrijeme trajanja natječaja: od 31. listopada do 01. prosinca, 2014. godine.
– Otvorenje izložbe pristiglih radova i proglašenje pobjednika natječaja: 05. prosinca, 2014. u 12:00 h, u Kneževoj palači, mala dvorana na prvom katu.
– Trajanje izložbe: od 05. prosinca do 18. prosinca.
– Dob sudionika: od tri do devetnaest godina
– Maskimalan broj radova: svaki sudionik može donijeti ili poslati maksimalno dva rada – jedan likovni i jedan literarni rad
– Radovi trebaju biti napravljeni na papiru formata A3 ili A4.
– Tehnike koje se mogu koristiti: drvene boje, olovka, tuš, tempera, kolaž, pastela, flomaster, vodene boje i druge.
– Na poleđini svakog rada treba napisati ime i prezime djeteta, dob djeteta, naziv škole ili dječjeg vrtića, kontakt broj ili adresu.
– Radove je potrebno staviti u kovertu na kojoj treba biti naznačeno: Za natječaj „Božić u mom domu”
– Radovi se šalji na adresu: Narodni muzej Zadar, Poljana pape Aleksandra III b.b., 23000 Zadar ili se donose osobno u Kneževu palaču, Poljana Šime Budinića, ili u Gradsku stražu, Narodni trg.

Organizatori natječaja:
– Narodni muzej Zadar, ravnateljica Renata Peroš
– Etnološki odjel Narodnog muzeja Zadar, kustosica Jasenka Lulić-Štorić, Petra Magaš Faričić, pripravnica kustos
– Pedagoška služba, Narodni muzej Zadar, Branislav Jelenić, muzejski pedagog, Domagoj Dražina, pripravnik muzejski pedagog, Ivana Dražić i Lucija Vuica vanjske suradnice Narodnog muzeja Zadar