Nova knjiga pjesama Drage Štambuka: Nedovršeno stvaranje svijeta

stambuk za akademija art

Bračko podneblje kao poetičko ishodište

stambuk za akademija art

Nova knjiga pjesama Drage Štambuka Nedovršeno stvaranje svijeta, koju kao urednik potipsuje Antun Pavešković, upravo je izašla u Maloj knjižnici DHK.

Drago Štambuk istaknuti je hrvatski pjesnik, tvorac niza zbirki i kreator specifična, osebujna pjesničkoga glasa. Kritika je njegov opus ocijenila najotvorenijim i najizazovnijim opusom suvremene hrvatske književnosti (Z. Mrkonjić). Kao i u ranijim ostvarenjima i ovdje pjesnik posvaja svijet, sada ponajprije onaj latinoamerički, posebice brazilski, pridodajući ga domovini i otvarajući joj nove prostore slobode i imaginativnih uvida. Sklon eksperimentu i istraživanju heterogenih uljudbi i poetskih praksi, u ovoj zbirci Štambuk nas suočava s veličanstvom prirode, s gustim i vlažnim šumama, vodama i visoravnima Amazone i Parane. Konkretan krajolik biva preobražen u čaroliju riječi, a prostranstva se svladavaju izoštrenom pjesničkom imaginacijom. Konstanta njegova pjesništva, propitkivanje o dvojnoj pripadnosti svijetu i domovini, odlikuje i ovaj zaokružen niz pjesničkih uradaka.

Kreativno raspet između mediteranskog središta i ruba daleka svijeta, Štambuk se uvijek iznova vraća svojoj Itaki, svome bračkom podneblju kao egzistencijalnom i poetičkom ishodištu. Osjećajući koliko naše vrijeme potrebuje razumijevanje i prevladavanje starih dihotomija, Štambuk odašilje snažnu poruku o svijetu koji je domovina i domovini koja je božanski dio tog istog svijeta. Istinska kreativna napetost ovoga pjesničkog sloga ishod je mirenja krajnosti i njihova uzdizanja na višu, božansku razinu svijesti koja se nikada ne može dosegnuti, ali pokušaj njena dosizanja jamstvo je opstanka na našem višestruko ugroženu planetu. Multikulturalnost, naglašen identitet i globalizam naravno su duhovno okružje ovoga pjesničkoga projekta.