Međunarodna natječajna izložba fotografija “Lonjsko polje”

Hrvatski fotosavez, u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje, priredio je Međunarodnu natječajnu izložbu fotografija na temu „Lonjsko polje”

Natječaj za sudjelovanje u izložbi bio je otvoren svim autorima, a prijavljene fotografije morale su biti snimljene u Lonjskom polju, bez obzira je li riječ o pejzažu, arhitekturi, flori, fauni, ljudima, običajima, događajima …
Između 324 fotografije 56 autora pristigle na natječaj, selektor Igor Kuduz, akademski slikar-grafičar, za izložbu je odabrao 53 fotografije 26 autora.

Izložba „Lonjsko polje 2014.” otvara se u subotu 25. listopada 2014. u 12 sati u Krapju, selu graditeljske baštine, u izložbenom prostoru Parka Prirode Lonjsko polje, Krapje 16.

Lonjsko polje 2014 - pozivnica