Skip to content

Knjiga: Anemija – jedna od najčešćih bolesti ili znakova bolesti u medicini

Naslovnica

AUTOR: Dražen Pulanić, Aleksandar Včev
IZDAVAČ: Medicinski fakultet, Osijek

“Ova je knjiga namijenjena studentima medicine kao nastavno gradivo za predmete “Interne medicina”, “Klinička propedeutika” i “Anemija” -jedna od najčešćih bolesti ili znakova bolesti u medicini” na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kako bi se olakšalo praćenje i razumijevanje gradiva o anemijama.

Također, namijenjena je i studentima studija Medicinsko labaratorijske dijagnostike sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao nastavna literatura za predmete “Kliničko tumačenje labaratorijskih nalaza”, “Urgentna medicina i hitna stanja u medicini” i “Klinička medicina i labaratorijska dijagnostika”.

Cilj je ove publikacije detaljno upoznati sstudenta s anemijama, izuzetno čestim problemom s kojim se svakodnevno susreću liječnici raznih specijalizacija i koje su čest predmet labaratorijske obrade. Korisne informacije o anemijama naći će i specijalizanti interne medicine i drugih specijalističkih usmjerenja” (Dražen Pulanić i Aleksandar Včev)

informacije o knjizi o anemijama se mogu naci na web stranicama knjizare Nova gdje se moze i naruciti knjiga o anemijama, adresa je na www.knjizaranova.hr/index.php/anemija-jedna-od-najcescih-bolesti-ili-znakova-bolesti-u-medicini