Skip to content

Damir Boras novi rektor Sveučilišta

Mandat novog rektora traje četiri godine, odnosno do 30. rujna 2018., a na toj funkciji zamijenio je Aleksu Bijeliša

boras

Damir Boras, dosadašnji dekan Filozofskog fakulteta, stupio je na dužnost rektora Sveučilišta u Zagrebu. Na toj je funkciji zamijenioAleksu Bjeliša koji je dužnost rektora Sveučilišta u Zagrebu obnašao od 2006. godine. Mandat novoga rektora Damira Borasa traje četiri godine, odnosno do 30. rujna 2018.

U Skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu novi rektor Damir Boras svoj će prijedlog imenovanja novih prorektora predočiti Senatu Sveučilišta u Zagrebu. Očekuje se da će odluku o potvrdi novih prorektora Senat donijeti natpolovičnom većinom ukupnog broja svojih članova na izvanrednoj sjednici koja će se održati u četvrtak, 2. listopada 2014., u poslijepodnevnim satima. (Foto: Davor Visnjic/PIXSELL)