Raspisan natječaj za izradu idejnog rješenja pastoralnog centra u Župi dubrovačkoj

pastoralni-zupa

pastoralni-zupa

Rok predaje natječajnih radova je ponedjeljak 24. studenoga do 16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave

Dubrovnik – Raspisan je Natječaj za izradu idejnog rješenja pastoralnog centra, sportske dvorane i plivališta u Župi dubrovačkoj, a raspisali su ga Općina Župa dubrovačka i Dubrovačka biskupija, koji su ujedno investitori. Organizator i provoditelj natječaje je Udruženje hrvatskih arhitekata iz Zagreba.

Riječ je o javnom, međunarodnom, otvorenom i za realizaciju, u jednom stupnju i anonimnom, natječaju za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja za lokaciju obuhvata UPU-a “Pastoralni centar” u Župi dubrovačkoj za izgradnju katoličke osnovne škole, pastoralnog centra, crkve i trga, te sportske dvorane i dvoranskog plivališta.
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: www.zupa-dubrovacka.hr, www.dubrovacka-biskupija.hr i na mrežnim stranicama Organizatora i provoditelja natječaja: www.uha.hr.
Poziv na natječaj i rezultati natječaja bit će objavljeni i u Dubrovačkom vjesniku.

Početak natječaja je četvrtak 28. kolovoza. Natječajna dokumentacija pripremljena je digitalno i može se naručiti, uz ostavljanje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e- adresa, broj telefona/mobitela), radnim danom od 9 do 16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01 550 9705, fax. 01 481 6197, e‐mail: tajnistvo@uha.hr. Nakon izvršene narudžbe, natječajna dokumentacija bit će dostavljena poštom (uz plaćanje poštarine), elektroničkom poštom, prosljeđivanjem poveznice za skidanje dokumentacije s poslužitelja ili osobnim preuzimanjem u Udruženju hrvatskih arhitekata. Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid radnim danom do 16 sati u UHA‐i, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, te u županijskim i gradskim društvima arhitekata. Identitet osoba kojima se dostavlja natječajna dokumentacija nije poznat Ocjenjivačkom sudu, Tehničkoj komisiji, Stručnom savjetniku ni Tajniku natječaja.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu tajnistvo@uha.hr do ponedjeljka, 29. rujna. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.uha.hr i dostavljeni do ponedjeljka 6. listopada svima koji su podigli natječajne podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.

Rok predaje natječajnih radova je ponedjeljak 24. studenoga do 16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

Ako do određenog roka prispije najmanje devet radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u bruto iznosu i rasporedu: prva nagrada u iznosu od 128.520,00 kn bruto (neto 102.000,00 kn), druga nagrada od 105.840,00 kn (neto 84.000,00 kn), treća nagrada od 83.160,00 kn (neto 66.000,00 kn), četvrta nagrada iznosi 70.560,00 kn (neto 56.000,00 kn) i peta nagrada od 52.920,00 kn (neto 42.000,00 kn). Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV‐a. Ukoliko se na natječaj javi manji broj natjecatelja, odlukom Ocjenjivačkog suda, nagradni fond se može odgovarajuće preraspodijeliti. Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade prema konačnom poretku radova koji su ušli u uži izbor. Dodijelit će se jedna prva nagrada. Prvu nagradu dobit će onaj natječajni rad koji je najbolje riješio natječajni zadatak. Ako se prva nagrada iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Ocjenjivački sud mora razloge obrazložiti. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

Za ocjenu radova imenovan Ocjenjivački sud sastavljen od sedam članova. (IKA)