Skip to content

Makedonski autori u hrvatskom prijevodu na Ilindenu 2014.

Sa zadarskim Makedoncima

Na središnjoj proslavi makedonskog nacionalnog praznika Ilinden 2014., a koja je upriličena u parku Hrvatskih šuma “Golubinjak” u Gorskom kotaru, općina Lokve, kao gost Makedonskog kulturnog društvo „Biljana” – Zadar, bio je nazočan i poznati hrvatski književnik Tomislav Marijan Bilosnić.

Uz bogati kulturno-zabavni program ove najveće makedonske manifestacije u Hrvatskoj, Bilosnić je predstavio izdanja Udruge 3000 godina Zadar, a koja se odnose na izdanja makedonskih autora. Tako su u parku Hrvatskih šuma “Golubinjak” okupljenima ponuđene zbirka pjesama uglednog makedonskog pjesnika i antologičara Riste Đ. Jačeva (1942.) “Pepeo pod maslinama” i roman književnika i glazbenika Hriste Krstevskog (1941- 2010.) “Cigansko ljeto”.

Bilosnić s izdanjima makedonskih autora