Skip to content

Simulacija putovanja kroz vrijeme

Iako je zbog mnogih fizikalnih zakona putovanje kroz vrijeme nemoguće na način kako ga vole prikazivati autori znanstvene fantastike, teorija relativnosti ne protivi se vremenskim paradoksima na kvantnoj razini. Tim znanstvenika sa sveučilišta Queensland napravio je pokus u kojem je subatomske čestice natjerao na kretanje kroz zatvorenu petlju, čime se simulira njezin put unatrag kroz vrijeme, te o tome objavio članak u časopisu Nature.

Simulacija je uspjela zahvaljujući činjenici da kvantna fizika dozvoljava paradokse koji u okvirima standardne fizike nisu dozvoljeni, pa su promatrani fotoni mogli skakati kroz navedenu petlju naprijed-nazad, te se susretati sa svojim starijim inačicama. Ova interakcija fotona samog sa sobom služi za proučavanje nekih fascinantnih pojava u sustavima ovakvih zatvorenih petlji sličnih vremenskim crvotočinama.

Svrha cijelog pokusa bila je istražiti zavisnost takvih, ranijih i kasnijih, stanja subatomskih čestica, te istraživanje nelinearnih kvantnih struktura. Njihovo je raumijevanje pak ključno za buduća nastojanja u formiranju kvantne teorije gravitacije. (Bug)

munever salihovic
Munever Salihović