Sve inteligentnija računala: Kompjutor uvjerio ljude da je čovjek

Računalni program je po prvi puta u povijesti uspio uvjeriti ljude da je i sam čovjek. Eugene Goostman nije 13-godišnji dječak, kao što je povjerovala čak trećina ispitivača, već detaljno isprogramirana računalna simulacija. Radi se o povijesnom trenutku u kojem je prvo računalo prošlo takozvani ‘Turingov test’ – nazvan prema slavnom matematičaru Alanu Turingu. Kako bi neko računalo moglo proći Turingov test, mora biti u stanju uvjeriti barem trećinu ispitivača, koji s njime razgovaraju putem tekstualnih poruka, kako se radi o ljudskom biću.

andrej svoger

Svoger