Skip to content

Natječaj za izlaganje u 2015. – Galerija SC

Galerija SC poziva umjetnike i kustose da se prijave na natječaj za izlaganje u 2015. godini. Rok prijave je 30. lipanj 2014.

galerija sc

Prijaviti se mogu samostalne i skupne izložbe, radionice, akcije, performansi, kustoske koncepcije, interdiciplinarni projekti. Potiču se autori mlađe generacije da se prijave na postojeći koncept Oni dolaze…(samostalna ili skupna izložba koja uključuje suradnju sa mladim povjesničarima umjetnosti). Prijaviti se mogu i projekti za druge prostore SC-a (Kiosk, Caffe ITD-a, predvorje Kina).

Prijava treba sadržavati:

– POPUNJENU PRIJAVNICU GALERIJE SC

– popratni materijal (do 5 fotografija/skica, video ili audio zapisi)

Prijave se mogu donijeti u Galeriju, poslati poštom (Galerija SC, Savska 25, 10 000 Zagreb) i poslati mailom na galerija@sczg.hr

Prijave razmatra Savjet Galerije, a rezultati će biti objavljeni na webu i poslani mailom. Nepotpune, nepravilno ispunjene i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Prijavnicu i natječaj možete naći na http://galerija.sczg.hr

Informacije: galerija@sczg.hr i ksenija.baronica@sczg.hr