Natječaj: Bijenalna izložba sekcije za keramiku, staklo i porculan ULUPUH-a

Poziv za prijavu za sudjelovanje

josip cmrok

BIJENALNA IZLOŽBA SEKCIJE ZA KERAMIKU, STAKLO I PORCULAN ULUPUH-a
– selektirana izložba recentnih radova članova Sekcije za keramiku, staklo i porculan ULUPUH-a

Rok za prijavu: 16.5.2014, do 13 sati
Prijave se dostavljaju na adresu: ULUPUH, Preradovićeva 44/1, 10 000 Zagreb

Inicijator i nositelj izložbe: Sekcija za keramiku, staklo i porculan ULUPUH-a

Organizator: ULUPUH

Autorica koncepcije, kustosica i selektorica izložbe: Višnja Slavica Gabout

Stručni koordinacijski tim: Đurđica Horvat, keramičarka, predsjednica Sekcije; Andrea Bassi, keramičarka, potpredsjednica Sekcije

Prostor i vrijeme održavanja izložbe:
Zagreb, Galerija KARAS, 1.7.-13.7.2014.

Međunarodna razmjena:
Pečuh, Mađarska, 2015

Koncepcija izložbe:

Bijenalna izložba Sekcije za keramiku, staklo i porculan ULUPUH-a proizašla je iz projekta „Top 100″, realiziranog 2009. godine nakon niza tematskih i problemskih izložbi ove sekcije, a osmišljenog da odabirom 100 najvrsnijih djela suvremene keramike vrsnih hrvatskih keramičara koji su članovi Sekcije za keramiku, staklo i porculan, pokaže presjek njihova aktualnog stvaralaštva. Već se do projekta „Top 100″, kroz niz godišnjih tematskih i problemskih projekata, unutar ULUPUH-ove Keramičke sekcije profilirala grupa keramičara koja je keramiku uvijek sagledavala kroz prizmu suvremene umjetnosti – i kao njezin ravnopravni dio, propitujući ovaj medij na jedan drukčiji način; u duhu današnjega vremena i nove umjetničke prakse. Problematizirajući ili danas aktualne teme, ili strukturno-oblikovnu problematiku medija, ili njegove metjersko-tehnološke domete, ili raznolike autorske poetike. Autori takvoga suvremenog izričaja zato su svoja djela uvijek oblikovali kao instalacije, skulpture, ready-made objekte, asamblaže, te dinamičke i luminodinamičke objekte, u kojima je keramika temeljni medij, ali u kojima ona ulazi i u sinergijske odnose s drugim medijima i materijalima. Ne čudi stoga da je izložba „Top 100″, na kojoj su se željeli prikazati vrhunski dometi keramičkog medija uklopljenog u korpus suvremene umjetnosti, doživjela odmah uspjeh, jer je pokazala keramiku u drukčijem svjetlu. Već 2009. svojom prvom prezentacijom izazvala je zanimanje publike i medija, godine 2011. ušla je u međunarodnu razmjenu pa je u suradnji s Udruženjem primijenjenih umjetnika BIH održana u Galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu, a odmah nakon toga dobila je i ULUPUH-ovu Godišnju nagradu, pod pokroviteljstvom Skupštine Grada Zagreba, za najbolju izložbu u 2011. godini. Time je dokazala svoju pravilnu koncepcijsku orijentaciju, ali i pokazala put za dalje. Za potrebu pretvaranja projekta s takvim konceptom u BIJENALNU IZLOŽBU SEKCIJE ZA KERAMIKU, STAKLO I PORCULAN ULUPUH-a, kojom bi se svake dvije godine, kroz 100 odabranih vrsnih djela suvremene umjetnosti u mediju keramike, prikazalo aktualno stvaralaštvo i ogroman kreativni potencijal umjetnika-keramičara ULUPUH-ove Sekcije za keramiku, staklo i porculan, ali i njihov doprinos u slaganju kamenčića mozaika suvremene hrvatske umjetnosti danas.

Višnja Slavica Gabout

Sudionici izložbe:
Redovni i počasni članovi Sekcije za keramiku, staklo i porculan ULUPUH-a, te pozvani gost

Uvjeti za prijavu

Prijaviti se mogu redovni i počasni članovi ULUPUH-ove Sekcije za keramiku, staklo i porculan
redovni članovi ULUPUH-ove Sekcije za keramiku, staklo i porculan mogu se prijaviti samo ako su prethodno podmirili sve obveze prema ULUPUH-u, tj. članarine – za aktualno stanje nazovite Tajništvo ULUPUH-a, poslovnu tajnicu Ivanu Musić, na tel 01 4552 595, 01 4576 919, radnim danom između 10 i 13 sati, ili pošaljite upit mejlom na ulupuh@zg.t-com.hr
mogu se prijaviti recentni, neizlagani radovi nastali u razdoblju od 2012. godine do danas
radovi ove izložbe moraju udovoljavati suvremeni pristup, dozvoljene su sve keramičke tehnike i materijali, a preporučljive su sinergije s drugim medijima i materijalima, s tim da keramika ostane osnovni i vodeći medij
radovi koji se prijavljuju bit će selektirani
autori za sudjelovanje na izložbi uplaćuju kotizaciju. Kotizacija se uplaćuje nakon selektiranja i uplaćuju je autori čiji su radovi prošli selekciju
autorica koncepcije, u dogovoru sa Stručnim koordinacijskim timom izložbe, kao i Umjetničkim savjetom Sekcije, zadržava pravo upućivanja poziva jednome gostu-umjetniku za sudjelovanje na izložbi. Pozvani gost-umjetnik ne podliježe selekciji i ne plaća kotizaciju.

Pojedini autor može prijaviti do 3 rada, iz slijedećih kategorija:
pojedinačni rad (objekt, skulptura), dimenzije: najviše do 70×100 cm
ili
kompozicija, koje u cjelini dimenzijama ne prelaze cca 120×60 cm
ili
instalacija/asamblaža/ready made, pri čemu svaki rad ne prelazi visinu/širinu od cca 100 cm
ili
1 video (film, ili animacija)

Prijava za izložbu i predaja radova

Način prijave:
Radovi se prijavljuju na Prijavnici za izložbu (link: OVDJE) . Prijavnica se može dobiti i u GALERIJI ULUPUH (Zagreb, Tkalčićeva 14, tel/fax 01 48 13 746; e-mail: galerija-ulupuh@zg.t-com.hr), ili u tajništvu ULUPUH-a (Zagreb, Preradovićeva 44/1). Molimo da podatke na prijavnici pažljivo ispunite (čitko ime, prezime, adresa, telefon, e-mail, web), jer će se ti podatci koristiti za kontakt, a tel/mob, e-mail i web za katalog.
Radovi će biti selektirani preko fotografija u digitalnom obliku, koje je potrebno priložiti uz prijavnicu, snimljene na CD/DVD, u jpg ili tif formatu i u rezoluciji već pripremljenoj za tisak: ne manjoj od 300 dpija, oko 1500 pixela duža strana fotografije. Kod prostornih radova potrebno je da budu snimljeni iz najmanje tri osnovna kuta gledanja. U slučaju potrebe, uz fotografiju rada je poželjno priložiti skice, opis, ili dodatne informacije. Molimo Vas da snimljene radove (datoteke na disku) označite istim nazivom kako je navedeno i u Prijavnici, kako bismo mogli povezati sliku i opis. Prijavnicu i materijal za selekciju na CD-u/DVD-u možete dostaviti osobno (radnim danom od 10 do 13 sati) ili poslati poštom (pravovremena predaja materijala biti će potvrđena poštanskim žigom) na adresu: ULUPUH, Preradovićeva 44/1, 10 000 Zagreb (s napomenom „Za BIJENALNU IZLOŽBU KERAMIČARA 2014.”), najkasnije do 16.5.2014.

Kotizacija:
Kotizacija se uplaćuje po objavljivanju rezultata selekcije na ULUPUH-ovoj stranici www.ulupuh.hr. Kotizacija iznosi 240 kn (umirovljenici 150 kn) i plaćaju je samo autori čiji su radovi odabrani za izložbu.

Način uplate kotizacije:
direktno u tajništvu ULUPUH-a (Zagreb, Preradovićeva 44, informacije na ulupuh@zg.t-com.hr)

uplatnicom na račun:
Privredna banka: HR62 2340 0091 1001 6535 3
(pri uplati navesti ime i prezime, pod poziv na broj upisati JMBG, pod svrha uplate OBVEZNO upisati „BIJENALNA IZLOŽBA KERAMIČARA 2014.”).
internet bankarstvom na račun:
Privredna banka: HR62 2340 0091 1001 6535 3
Nemojte ništa upisati niti pod model, niti pod poziv na broj, već pdf izvadak o uplati proslijedite E-mailom na ulupuh@zg.t-com.hr (u mejlu obavezno napišite Vaše ime i prezime, te svrhu uplate: izložba „BIJENALNA IZLOŽBA KERAMIČARA 2014.”)

Napomena: Prijavom na ovaj natječaj autor potvrđuje svoju suglasnost korištenja predanih materijala od strane ULUPUH-a u promidžbene svrhe izložbe BIJENALNE IZLOŽBE SEKCIJE ZA KERAMIKU, STAKLO I PORCULAN ULUPUH-a (katalog, pozivnica, plakat, public relations). U druge svrhe predani materijali se neće koristiti. ULUPUH ne preuzima obvezu produkcije i opreme radova, kao niti njihove dostave i povrata.

ROKOVI:
Prijava radova za žiriranje u Tajništvo ULUPUH-a. Preradovićeva 44/1, Zagreb, do petka, 16. svibnja 2014., do 13 sati. Prijave koje nisu zaprimljene do gornjega roka bit će izuzete iz postupka selekcije. Pri slanju/predavanju materijala za selekciju nemojte donositi originale radova (već samo njihove fotografije na CD-u/DVD-u).
Selekcija: 23.5.2014.
O rezultatima selekcije autori se biti obaviješteni najkasnije do 26.5.2014.
Odabrani će autori do 4.6.2014. biti obvezni uplatiti kotizaciju. Autori koji ne uplate kotizaciju u navedenom roku neće moći sudjelovati na izložbi.

O vremenu i mjestu dostave radova za izložbu pravovremeno ćemo Vas izvijestiti.

Višnja Slavica Gabout, prof. povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka, autorica koncepcije i kustosica izložbe