3. Hrvatski međunarodni triennale autoportreta: Identiteti

slavko sohaj
Poziv na sudjelovanje u – triennalna, žirirana, tematska izložba

slavko sohaj

Vrijeme i mjesto održavanja: 4.11.2014. – 7.12.2014.
Galerija Prica, POU Samobor

Nositelj i organizator izložbe: Galerija Prica, POU Samobor
Trg Matice hrvatske 3, 10 430 Samobor

Suorganizator: Udruga likovnih umjetnika Samobora (ULUS)

Autorica koncepcije i kustosica izložbe: Branka Hlevnjak, povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka

Koncepcija izložbe:
Autoportret je “violinski ključ” likovne umjetnosti. Oblik preispitivanja samog sebe; istraživanje, opažanje, osluškivanje, naslućivanje. Trajno postavljanje pitanja kojima odgovor uzmiče jednakom brzinom kako nadolazi.
Autoportret se bavi pitanjima smisla ali i pitanjima medija. Gdje su granice likovnosti, oblikovanja, osjećanja, zadovoljstva stvorenim, otkrivenim, viđenim, doživljenim, novim, subverzivnim, anarhoidnim, konstruktivnim, impresivnim ili samo objektivno hladnim (cool) elementima? Koliki je teritorij izvan nas samih, postoji li, ima li kakav značaj, može li se ogledati u zrcalu?
Utemeljenost
Hrvatski triennale autoportreta nastao je na temeljima originalne i autohtone Lukinove zbirke. Godine 1964. na poticaj povjesničara umjetnosti i konzervatora Cvite Fiskovića, Klement Lukin preusmjerio je svoje kolekcioniranje umjetnina isključivo na autoportrete umjetnika bez obzira kojim se sredstvima (medijima) izražavali ili usmjeravali. Tako je stvorio vrijednu zbirku od oko 2500 radova, malu slikovnu enciklopediju hrvatske umjetnosti i njezinih stvaratelja. U tragu ove vrijedne zbirke koja se djelomično nalazi pohranjena u Gradskom muzeju u Omišu nastala je ova manifestacija. Za sada ona ne obećava muzejski tretman, jer za to nema uvjeta, ali vas poziva da sudjelujete u otkrivanju vašeg “violinskog ključa”, slike svoga usklađenja s orkestrom likovne umjetnosti 21. stoljeća.

Uvjeti za autore koji se prijavljuju za sudjelovanje na 3. hrvatski međunarodni triennale autoportreta:
– prijaviti se mogu maksimalno 3 rada nastala u razdoblju od 2012. do 2014.
– mogu se prijaviti slike, grafike, fotografije, kolaži, skulpture, objekti, instalacije, video
– dozvoljene su sve tehnike i materijali, a kod objekata i instalacija mogući su sinergijski odnosi različitih medija i materijala
– dimenzije djela su ograničene:
dvodimenzionalna djela maksimalne dimenzije su do 30 x 30 cm
trodimenzionalna djela do 30 x 30 x 30 cm
instalacije do 30 x 30 x 30 cm
video i audio radovi maksimalno od 3 min trajanja

Prijava za izložbu:
Autori radove prijavljuju na Prijavnici za izložbu (u prilogu). Uz prijavnicu prilažu reprodukcije prijavljenih radova u elektronskom obliku kvaliteti i rezoluciji već pripremljenoj za tisak (300 dpi u jpg ili tif formatu).
Skulpture i instalacije molimo snimiti sa minimalno tri pogleda.

Materijale je moguće poslati:
– poštom na adresu:
Galerija Prica, POU Samobor (za 3. hrvatski međunarodni triennale autoportreta)
Trg Matice hrvatske 3, 10430 Samobor
– mailom: galerija@pousamobor.hr
– internetom: JUMBO mail sa linkom za skidanje dostavljenim u prijavi
– osobno u radno vrijeme Galerije Prica, POU Samobor
utorak, srijeda, četvrtak 9 – 14h
petak 13 – 19h
subota, nedjelja 10 – 17h
Napomena: Predajom prijave autor potvrđuje svoju suglasnost korištenja predanih materijala kao i podataka vezanih uz autora (adresa, tel, mail, web) od strane POU Samobora u promidžbene svrhe izložbe 3. hrvatskog međunarodnog triennala autoportreta „Identiteti” (katalog, pozivnica, web, marketing). U druge svrhe predani materijali se neće koristiti.
Prijave sa životopisom i CD s reprodukcijama radova POU Samobor ne vraća.
Umjetnici ne mogu bez suglasnosti POU Samobor povući svoja djela za vrijeme trajanja izložbe.
Prijave se primaju zaključno do 6.7.2014.

Žiriranje:
– članovi žirija za odabir radova:
Branka Hlevnjak, autorica izložbe, povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka
Irena Podvorac, predsjednica ULUSa Samobor
Nikolina Mahović, kustosica Galerije Prica, POU Samobor
– broj radova koje je moguće prijaviti za žiriranje: do 3
– radovi će biti žirirani preko reprodukcija priloženih uz prijavnicu
reprodukcije moraju biti kvalitetom i rezolucijom spremne za tisak
– o rezultatima žiriranja odabranih radova za izložbu autori će biti na vrijeme obaviješteni
– umjetnici koji su žiriranjem ušli u program izlaganja 3. hrvatskog međunarodnog triennala autoportreta plaćaju kotizaciju od 50kn za sufinanciranje tiskanja kataloga i poštarine
– svaki umjetnik koji izlaže dobiva jedan primjerak tiskanog kataloga

Objava rezultata žiriranja – 9.9.2014.

Predaja radova
10.9.– 19.10.2014. Galerija Prica, POU Samobor
Radovi se predaju:
– osobno u radno vrijeme Galerije:
utorak, srijeda, četvrtak 9 – 14h
petak 13 – 19h
subota, nedjelja 10 – 17h
– kurirskom dostavom (City Express, HP Express) na adresu:
POU Samobor, Galerija Prica
„3. hrvatski međunarodni triennale autoportreta”
Trg Matice hrvatske 3
10430 Samobor
Molimo da, ukoliko je potrebno, uz svoj rad priložite eventualni nacrt ili upute za postav (osobito kod instalacija), kako bismo pravilno prezentirali vašu umjetničku zamisao.

Održavanje i otvorenje izložbe:
– 3. hrvatski međunarodni triennale autoportreta „Identiteti” 4.11. – 7.12.2014.
– Otvorenje izložbe 4.11.2014. u 19h
– Galerija Prica, POU Samobor (prizemlje i kat)

Nagrada Galerije Prica, POU Samobor
Odabirom stručnog žirija dodjeljuju se dvije nagrade, a to je samostalna izložba u organizaciji Galerije Prica, POU Samobor.
Imena nagrađenih autora biti će objavljena na službenoj web stranici Galerije i popraćeno u medijima.

Podizanje radova:
8.12. – 21.12.2014.
radovi se preuzimaju osobno u radnom vremenu Galerije Prica ili dobivaju poštom ukoliko su autori iz drugih udaljenih sredina.
Autori mogu potvrditi u prijavnici da su voljni ustupiti rad POU Samobor da njima dalje raspolaže.

Info kontakt:
Nikolina Mahović – kustosica Galerije Prica, POU samobor
galerija@pousamobor.hr

 

3. HRVATSKO  MEĐUNARODNO TRIENNALE AUTOPORTRETA
„IDENTITETI“

(triennalna, žirirana, tematska izložba)

POU Samobor,  Galerija Prica 4.11. – 7.12.2014.

PRIJAVNICA

Ime i prezime autora: _________________________________________________

___________________________________________________________________

Godina i mjesto rođenja: _______________________________________________

Adresa – stan ili atelijer (ulica,grad, poštanski broj):_________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Tel./fax/GSM: ________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________

Web: ______________________________________________________________

Članstvo u umjetničkim strukovnim udrugama:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

PODACI O PRIJAVLJENIM RADOVIMA:

1.)    Naziv  rada:            __________________________________________________

        Godina izrade:        __________________________________________________

        Medij:           _______________________________________________________

        Materijal i tehnika:  __________________________________________________

        Dimenzije u cm

za dvodimenzionalne radove: visina x širina   ______________________________

za trodimenzionalne radove: visina x širina x dubina): __________________________________________________________________

2.)    Naziv  rada:            __________________________________________________

        Godina izrade:        __________________________________________________

        Medij:           _______________________________________________________

        Materijal i tehnika:  __________________________________________________

        Dimenzije, u cm

za dvodimenzionalne radove: visina x širina   ______________________________

za trodimenzionalne radove: visina x širina x dubina): __________________________________________________________________

3.)    1.)    Naziv  rada:    __________________________________________________

        Godina izrade:        __________________________________________________

        Medij:           _______________________________________________________

        Materijal i tehnika:  __________________________________________________

        Dimenzije, u cm

za dvodimenzionalne radove: visina x širina   ______________________________

za trodimenzionalne radove: visina x širina x dubina): __________________________________________________________________

KRATAK ČITKO ISPISAN ŽIVOTOPIS autora /autorice (podaci za katalog)

Naputak: navesti školsku spremu, broj i gradove samostalnih izložbe, važne žirirane izložbe, značajnija priznanja i nagrade.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

SUGLASNOST

Ovime dajem svoju suglasnost Galeriji Prica, POU Samobor da mogu koristiti predani materijal i podatke vezane uz moje radove i životopis isključivo u svrhu promidžbe 3. hrvatskog međunarodnog triennala autoportreta (katalog, pozivnica, web, marketing). Prihvaćam platiti kotizaciju od 50,00 kuna kao uvjet izlaganju ukoliko uđem u selekciju.

Datum prijave:                                                     Potpis autora/autorice:

__________________                                 _____________________________

PRILOZI UZ PRIJAVNICU (zaokružiti):

A) Prilažem reprodukcije na CD-u

B) Poslao/la sam reprodukcije E-mailom

C) _____________________________________

DONACIJA AUTORA

  1. Ostavljam jedan rad POU SAMOBOR na raspolaganju
  2. Ostavljam sve radove POU SAMOBOR na raspolaganju
  3. NE ostavljam POU SAMOBOR svoje radove
  4. _____________________________________

PODIZANJE / VRAĆANJE IZLOŽAKA:

A) Radove ću podignuti osobno *

B) Molim da mi se rad pošalje poštom

*Ukoliko se rad ne preuzme u zadanom vremenu tada rad ostaje u fundusu Galerije Prica, POU Samobor koji može s njime slobodno raspolagati.