Nacionalni dan Nikole Tesle – dan znanosti, tehnologije i inovacija

tesla 1

Karlovac je proglašenje NACIONALNOG DANA NIKOLE TESLE dočekao otvorenih vrata. Projekt Tesla-Karlovac-Croatia već je predstavljen ciljanoj javnosti a putem stranice https://www.facebook.com/pages/Tesla-Karlovac-Croatia/608228832576092 uspostavio je i sve referentne poveznice s nacionalnom i internacionalnom javnošću. Stoga danas, kad Hrvatska „otkriva” Teslu, karlovačka priča s pozicije civilnog društva ne ostaje praznih ruku. Tesla-Karlovac-Croatia nalazi svoj put.

NAZIV PROJEKTA: TESLA-KARLOVAC-CROATIA / Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode

Nositelj projekta : Centar Novi svijet-KA Urbani & suradnici

Projekt Tesla-Karlovac-Croatia je koncept kontinuiranog pozicioniranja Karlovca na europskoj karti vidljivosti i medijske prepoznatljivosti te manifestacije inspirirane Teslom. Komparativne prednosti s obzirom na autohtonost priče vezane uz Teslu i karlovačke lokacije vežu se kroz inspiraciju svjetlom koje simbolizira Teslu, te vodom, s obzirom da je Karlovac grad na četirima rijekama. Svjetlo i voda simboli su života, novog početka. Grad svjetla i vode simbolizira potencijal, širinu, kreativnost, sve ono što kroz manifestaciju inspiriranu Teslom prikazujemo kao karlovačku komparativnu prednost. Projekt uključuje i sveobuhvatnost manifestacije koja od ove godine otvara novi pristup širini Teslina lika i djela ( znanost u kulturi i umjetnosti) uključujući udruge i institucije u kulturi, umjetnosti i znanosti. Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode zapravo je znanstveno-manifestacijski pristup kulturi i umjetnosti Karlovca inspiriran Teslom.

U temi Tesle u Karlovcu na različite načine sudjeluju:
Marina Grčić, Goran Jakšić, Gimnazija Karlovac- Damir Mandić, Melita Spahić – Free Dance, Fotoklub Karlovac, KAfotka, Paviljon Katzler, ULAK

Autorica projekta, promo & media: Andrea Štalcar Furač, Novi svijet-Urbani

Likovno oblikovanje, multimedia: Leonard Lesić
Medijski platforma: www.ka-urbani.com
Temi Tesle u Karlovcu medijski su u samom početku pomogli: Z1, Radio Zagreb 1. program te HTV.

Karlovac u kontekstu Tesle doseže znatnu poziciju s obzirom na vjerodostojnost priče, izvorne lokacije na kojima je Tesla boravio, konzumaciju gradskih lokacija i činjenicu da je emotivna povezanost s Gimnazijom Karlovac ( današnji naziv) u kojoj je stekao zadnje obrazovanje za koje je imao službenu svjedodžbu itekako formirala Teslin životni put i osobnost. Činjenica da je Tesla često boravio na Korani, da je upravo rijeka njegova fascinacija, povezuje i atrakciju kupališta na Korani kao izvorišta priče i neophodne baštine i proširenja u cjelokupnom Teslinom opusu pozicioniranja Karlovca. Važan segment priče je i činjenica da su sve Tesline karlovačke poveznice i danas „žive” te su ključ interesa Karlovčana i posjetitelja Karlovca.

Što će se u okviru projekta Tesla-Karlovac-Croatia događati ove godine:

Travanj 2014. : Javno predstavljanje aktivnosti projekta Tesla-Karlovac-Croatia

10.svibnja: Susret tima Tesla-Karlovac-Croatia sa predsjednikom Josipovićem te službeni početak projektnih aktivnosti

– Svibanj: spoj znanosti, kulture i tradicije zasjat će u Paviljonu Katzler u posebno uređenim izlozima / Inspired by Tesla

– Lipanj, u sklopu rođendana grada: KA salon: Gradski muzej Karlovac, izložba fotografija trojice autora: Zvonimir Gerber, Denis Stošić i Dinko Neskusil – Grad svjetla i vode ( inspirirano Teslom i hedonizmom svjetla i vode kao umjetničkim motivima) ( otvorenje na prvi dan proslave rođendana grada i traje do 13.7. )

10.srpanj : KA salon: Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode: predstavljanje video spota: Tesla i Karlovac na Nacionalni DAN NIKOLE TESLE

U cijelom nizu Teslinih mjesta prebivanja, Karlovac mu je dao obrazovnu platformu, početnu točku formiranja mladog čovjeka na pragu životnih izazova, upravo u vremenu u kojem je i sam Karlovac bio jedno od najvažnijih obrazovnih, kulturnih i gospodarskih središta.

Kojih li vremenskih distanci a jednakog ushita. Koliko li je samo prevrata Tesla doživio, čak i kad više nije živio. Koliko otkrivanja i zaborava, koliko teških riječi malih ljudi. No jedno je sigurno, u nizu gradova koji su Teslu štovali Karlovac je onaj koji je Teslu s pravom živio. Ponekad tajno, ponekad javno, ali uvijek sa jednakim dostojanstvom.

Neka budućnost kaže istinu,procijenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio, rekao je Tesla o svojim izumima i zaslugama. U 21. stoljeću, u gradu koji je Teslu „lansirao” u život, čvrstih temelja, s pravom ovakvim projektom urezuje Teslu u karlovačku vječnost.

tesla 2

TESLA-KARLOVAC-CROATIA

Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode

NAZIV PROJEKTA: TESLA-KARLOVAC-CROATIA / Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode

UVOD U PROJEKT nositelja projekta : Novi svijet-KA Urbani

Projekt Tesla-Karlovac-Croatia je koncept kontinuiranog pozicioniranja Karlovca na europskoj karti vidljivosti i medijske prepoznatljivosti i manifestacije. Komparativne prednosti s obzirom na autohtonost priče vezane uz Teslu i karlovačke lokacije vežu se kroz inspiraciju svjetlom koje simbolizira Teslu i vodom, s obzirom da je karlovac grad četiriju rijeka. Svjetlo i voda simboli su života. Grad svjetla i vode simbolizira potencijal, širinu, kreativnost, sve ono što kroz manifestaciju inspiriranu Teslom- prikazujemo kao karlovačku komparativnu prednost. Projekt uključuje i sveobuhvatnost manifestacije koja od ove godine otvara novi pristup širini Teslina lika i djela ( znanost u kulturi) uključujući udruge i institucije u kulturi, umjetnosti i znanosti. Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode: znanstveno-manifestacijski pristup kulturi i umjetnosti Karlovca inspiriran Teslom.

Projekt uključuje pripremu, provedbu i praćenje temeljeno na principu rada sustava upravljanja kvalitetom te se sastoji od 3 osnovne komponente:
– Priprema- aktivacija i povezivanje , promo i press plan, pozicioniranje- plan prijave na natječaje
– Provedba – izvedba scenarija po definiranim terminima i godišnjem vremeniku
– Praćenje- povratne informacije i mediji

Svaka od glavnih komponenti sastoji se od podkomponenti koje uključuju procese i procedure za svaki dio provedbe projekta kao i praćenja kvalitete i učinkovitosti provedbe.

Ovakvim načinom pristupa projektu osigurava se kvaliteta projekta i učinkovitost svih segmenata kao i ravnomjerno praćenje rada i razvoja svih djelatnosti u okviru projekta.

Projektni tim i suradnici:
Marina Grčić, Goran Jakšić, Gimnazija Karlovac- Damir Mandić, Melita Spahić – Free Dance, Fotoklub Karlovac, Kafotka, Paviljon Katzler, ULAK

Suradnja: Upravni odjel za društvene djelatnosti-Karlovac
Autorica projekta, promo & media: Andrea Štalcar Furač, Novi svijet-Urbani
Likovno oblikovanje, multimedia: Leonard Lesić

Dionici određenih projektnih tema u svojstvu dionika: Grad živi Teslu! ( udruge, umjetnici, ustanove)

Teslini danu u društvu mreže Karlovac-Zagreb-Beograd
Teslini danu u društvu mreže Karlovac-Zagreb-Beograd

OPIS VAŽNOSTI PROJEKTA

PAŽLJIVO odabrani slogan stvorit će emocionalne i racionalne (funkcionalne) asocijacije u svijesti JAVNOSTI I CILJANE GRUPE, što će rezultirati kreiranjem jasno definirane i jedinstvene slike o Tesli i važnosti znanosti u karlovačkom društvenom okviru kao komparativnoj prednosti na karti europske vidljivosti.

Nikola Tesla je prema mišljenju građana najveći hrvatski znanstveni genij, ali su njegov lik i djelo nedovoljno iskorišteni u brendiranju i stvaranju pozitivnog imidža o Hrvatskoj u svijetu. Provedeno je istraživanje u kojem je 87 posto ispitanih Nikolu Teslu izdvojilo kao najvećega hrvatskog znanstvenika. U konkurenciji je bilo dvanaest hrvatskih istraživača i izumitelja. Ruđer Bošković je na drugome mjestu sa 63 posto glasova, Slavoljub Penkala dobio je 27 posto, a Marko Polo 26 posto glasova. ( Millenium promocija izvršila istraživanje)

Zašto Tesla? O Tesli postoji priličan konsenzus i on se definitivno ubraja među tri najprepoznatljivija velikana naše države. Kod Tesle je problem što ga se ne veže dovoljno uz Hrvatsku. Amerikancima je poznato ime Nikola Tesla, ali im je njegovo podrijetlo nepoznanica i treba ga tek otkriti. Njegov je život zapravo sjajna priča koja povezuje. Kao Ličanin srpskog podrijetla podjednako je cijenio svoju naciju i domovinu. Tako je postao čovjek koji povezuje Hrvatsku, Srbiju i SAD kao i zemlje u kojima je kraće boravio, a opet nitko ga ne može isključivo svojatati jer je bio kozmopolit. Međutim, bez obzira na metodologiju i uzorak, Nikola Tesla pojavljuje se kao konstanta. Karlovac u kontekstu Tesle doseže znatnu poziciju s obzirom na vjerodostojnost priče, izvorne lokacije na kojima je boravio, konzumaciju gradskih lokacija i činjenicu da je emotivna povezanost s Gimnazijom Karlovac ( današnji naziv) u kojoj je stekao zadnje obrazovanje za koje je imao službenu svjedodžbu itekako formirala Teslin životni put i osobnost. Činjenica da je Tesla često boravio na Korani, da je upravo rijeka njegova fascinacija, povezuje i atrakciju kupališta na Korani kao izvorišta priče i neophodne baštine i proširenja u cjelokupnom Teslinom opusu pozicioniranja Karlovca. Važan segment priče je i činjenica da su sve Tesline karlovačke poveznice i danas „žive” te su ključ interesa Karlovčana i posjetitelja Karlovca. (rezultat analize stručnjaka i pressa)

Komponenta 1: Priprema

Kako postići pozicioniranje teme Tesla-Karlovac-Croatia na europskoj karti vidljivosti?

Informacijskom platformom i smislenim korištenjem medija te društvenih mreža uz PROJEKTNI tim te preuzimanjem modela rada po priloženom programu sa stalnom mogućnošću logistike u svim segmentima njihovog djelovanja otvaraju se vrata novom poticaju na stvaranje i pozicioniranje Karlovca kao grada originalne i autohtone priče. Smislenom tematskom manifestacijom koja bi se u kontinuitetu odvijala iz godine u godinu u istom simboličnom terminu stvara se poveznica Tesle i Karlovca, otvara tema za medije i interes prema gradu i lokacijama od interesa te potiče edukacijski, inovativni i kulturni aspekt turističkih kapaciteta grada.
Nove generacije upravljanja ovakvim prostorima i programima kao i lokalna vlast, ukoliko žele postići vrhunske rezultate, moraju uvažiti prije svega nužnost sustavnosti djelovanja što pretpostavlja čitav niz novih znanja i komunikacijskih vještina. Njihova spremnost da projektnu razinu vide multidimenzionalno kroz estetsku, organizacijsku, medijsku, suradničku te komponentu javnog djelovanja, osigurava im uspješnost i priznatost kako u lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim okvirima. Kulturni management uvažava izrazitu otvorenost, inovativnost, unutrašnju dosljednost, prepoznatljivost u široj okolini te prije svega orijentiranost na publiku i evaluaciju ukupnog djelovanja. Unutar europskih iskustava lokalni projekti po svojoj smještenosti, ukoliko zadovoljavaju kriterij izvrsnosti uz sustavnu lidersku podršku, zadobivaju europsku relevantnost. Proces evaluacije i autoevaluacije ključan je za podizanje kapaciteta i ukupni organizacijski razvoj. Promjena kulturnog konteksta nametnula je svladavanje određenih znanja i vještina kao nužni preduvjet kompetentnog i uspješnog liderstva. Upravo je projekt: TESLA-KARLOVAC-CROATIA / Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode prva stepenica pozicioniranja Karlovca kao grada znanosti, inovativnosti sadržaja i osebujnog pristupa kulturnom i znanstvenom turizmu .

Proces kreiranja brenda TESLA- KARLOVAC-CROATIA- ODRAĐENO!
1. PRIPREMA ZA IZGRADNJU BRENDA – OSNOVNI ULAZNI PODACI
– Analiza situacije i trendova u okruženju grada
– Definiranje misije, vizije i temeljnih ciljeva grada
– Definiranje ciljnih grupa i istraživanje potreba korisnika usluga
– Definiranje postojećeg identiteta grada i istraživanje postojećeg imidža grada
– Ocjena ukupnog stanja

2. IZGRADNJA BRENDA
– Definiranje prema ciljnim grupama, strategija pozicioniranja grada i odabir strategija unapređenja mjesta
– Izgradnja i dizajn (dizajn logotipa, odabir slogana brenda, izgradnja novog identiteta brenda, edukacija ključnih dionika)

3. DEFINIRANJE KLJUČNIH STRATEGIJA
– Odabir strategije izgradnje imidža marke grada
– Odabir strategije promocije

4. IMPLEMENTACIJA
– Lansiranje i predstavljanje
– Realizacija
– Mjerenje uspješnosti i procjena vrijednosti s aspekta grada regije
– Povratni rezultati

Misija projekta Tesla-Karlovac-Hrvatska/ Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode je na objektivan i afirmativan način informirati i poticati širu javnost o svim aktualnim temama vezanim za internacionalno pozicioniranje Karlovca uz Teslu i njegov rad i život u Karlovcu u okviru kulturno-znanstveno turističke kontinentalne destinacije te osebujan pristup kulturi i umjetnosti inspiriran Teslom ( grad svjetla i vode). Naziv manifestacije: Tesla-Karlovac-Croatia/ Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode!

Vizija projekta Tesla-Karlovac-Hrvatska/ Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode je postati središnjem mjestom manifestacije znanosti u kulturi i umjetnosti te promišljanja o energetici i učinkovitosti, popularizaciju znanosti kreiranjem Karlovca kao središnje regionalne točke novih ideja inovativnosti u pristupu znanosti, kulturi, umjetnosti i kulturno-znanstvenom turizmu koristeći medijske platforme, društvene mreže, projektne aktivnosti i tematsku manifestaciju- Tesla-Karlovac-Croatia / Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode!

CILJEVI PROJEKTA:
Europsko pozicioniranje Karlovca kao grada „svjetla i vode”, simbola života, učenja, inovativnosti i kreativnosti uz originalne lokacije te prepoznatljivosti kroz manifestaciju kulture i umjetnosti inspirirane Teslom
Stvaranje jakog regionalnog centra kroz ključnu manifestaciju prepoznatljivog po 6 ključnih tema ( znanost, kultura, inovativnost, otvorenost, kreativnost, konkurentnost= 6 tema kao 6 poveznica šesterokrake renesansne forme Zvijezde)
Tri faze povratnih rezultata: 1, 3, i 5 godina
Razvitak u skladu s europskim trendovima te otvaranje poticanja na znanost i učenje te komunikacijsku otvorenost ka europskoj regiji
Prepoznatljivost i vidljivost branda: Tesla-Karlovac-Croatia/ Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode!

Komponenta 2: Prva godina realizacije: TESLA-KARLOVAC-CROATIA / Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode 2014.

– Postavljanje medijske i promo mreže + media plan- kontinuirana medijska gostovanja
– Press prezentacija koncepta, konkurentnosti, inovativnosti te misije i vizije za lokalnu razinu i medije
– Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode formula je kojom Karlovac polako ali sigurno, s Teslom na svakom koraku, pozicionira svoje mjesto na europskoj karti vidljivosti!

Travanj 2014. : Javno predstavljanje aktivnosti projekta Tesla-Karlovac-Croatia

10.svibnja: Susret tima Tesla-Karlovac-Croatia sa predsjednikom Josipovićem te službeni početak projektnih aktivnosti

– Svibanj: spoj znanosti, kulture i tradicije zasjat će u Paviljonu Katzler u posebno uređenim izlozima / Inspired by Tesla

– Lipanj, u sklopu rođendana grada: KA salon: Gradski muzej Karlovac, izložba fotografija trojice autora: Zvonimir Gerber, Denis Stošić i Dinko Neskusil – Grad svjetla i vode ( inspirirano Teslom) + tema: znanost u kulturi i umjetnosti ( otvorenje na prvi dan proslave rođendana grada i traje do 13.7. )

10.srpanj : KA salon: Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode: predstavljanje video spota: Tesla i Karlovac na Nacionalni DAN NIKOLE TESLE

Komponenta 3: Plan i program 2015. TESLA-KARLOVAC-CROATIA 2015. / Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode
2015. Godina Tesle kroz 4 tematskih cjeline : kulturni turizam, likovna umjetnost i fotografija, suvremeni ples, znanost

ŠTO JE DO SADA NAPRAVLJENO:
– Detaljni scenarij, opis i koraci u izvedbi projekta
– Logo, dizajn, web hosting i domena
– Umrežavanje na regionalnoj i institucionalnoj razini te kontakti s ključnim ljudima
– Službeni sastanak s ljudima iz regije po temi Tesle i prezentacija Tesle u Karlovcu
– Redizajn platforme KA Urbani u svrhu pozicioniranja teme Tesla u Karlovca i sakupljanja te prezentacije građe, tema, pressa i td.
– Nacrt manifestacija za 2014. I 2015. godinu te kontakti sa suradnicima
– Službena Facebook stranica s dvojezičnom opremom i svakodnevnim medijsko promotivnim radom
– Medijska mreža, medijsko lobiranje i termini za popularizacju teme, ljudi, grada i komparativnih prednosti
– Lokalni media plan i popratne aktivnosti