Predstavljanje haiku zbirki Tomislava Maretića i Nikole Đuretića

haiku

U knjižnici Bogdan Ogrizović održano je predstavljanje haiku zbirki Tomislava Maretića, Nebo u rukavcima i Nikole Đuretića, Zvuk tišine. Knjige su predstaviti autori i kritičar Boris Nazansky. Stihove je govorio dramski umjetnik Rene Medvešek. U glazbenom dijelu nastupilu su Tomislav Maretić i Mate Matišić. (Foto: Antun Bukovec)

haiku2

haiku3 

haiku4 

haiku5

haiku6

haiku7

haiku8

haiku9