Natječaj za školske projekte koji tematiziraju arhitekturu i urbanizam

cubes

cubes

UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade organizira UIA-in radni program Arhitektura i djeca (Architecture & Children)

Nagrada se dodjeljuje za pojedinačne aktivnosti, proizvode ili kontinuirane programe osobama, školama ili institucijama koje za djecu i mlade osmišljaju radionice, projekte, programe, didaktičke materijale i sl. kojima je cilj educiranje djece i mladih o izgrađenom okolišu. Cilj je prepoznati, potaknuti i podržati osobe i organizacije koje polažu temelje arhitektonske kulture i pomažu djeci i mladima, od vrtićkog uzrasta do osamnaeste godine, da razumiju arhitekturu, urbanizam i procese koji oblikuju našu okolinu. To će im pomoći da kao odrasli građani učinkovito sudjeluju u kreiranju i inteligentnom korištenju visokokvalitetne arhitekture koja je humana, održiva i poštuje kontekst u kojem se nalazi.

Pozivamo osobe, škole i institucije da prema uputama koje su u nastavku na natječaj predaju natječajnu dokumentaciju, te eventualno dodatne materijale odnosno proizvode (publikacije, alate, igre, komplete, vodiče, filmove, kompjuterske programe, itd.) čija je svrha educirati djecu i mlade o arhitekturi i izgrađenom okolišu.

Proces dodjele UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrada nije standardni „natječaj” u svrhe kojega bi se od sudionika zahtijevalo razvijanje novih projekata, već se sudionici pozivaju na podnošenje prijava koje opisuju aktivnost koja je već u tijeku ili događaj koji se već održao, ili već gotovi proizvod, u razdoblju između 1. rujna 2011. i isteka roka za podnošenje prijava – 21. veljače 2014.

Sudionici i nacionalne organizacije članice trebaju imati na umu da se neka određena aktivnost ili proizvod mogu prijaviti za nadmetanje u samo jednoj nagradnoj kategoriji. Međutim, sudionik koji provodi više od jedne aktivnosti ili nudi više od jednog proizvoda ima pravo podnijeti zasebne prijave za svaku takvu aktivnost ili proizvod.

Nagrade će se dodjeljivati u tri kategorije:

1. Nagrada za škole
Za ovu se nagradu mogu nadmetati sve škole koje djeci i mladima pružaju opće obrazovanje u skladu sa državnim ili nacionalnim kurikulumom. (Škole koje nude specijalističko ili stručno obrazovanje sa područja umjetnosti, dizajna, arhitekture ili povezanih područja ne mogu se natjecati u ovoj kategoriji).

2. Nagrada za institucije
Za ovu se nagradu mogu nadmetati muzeji, galerije, zaklade, društva, udruge i druge organizacije, pojedinačno ili u međusobnoj suradnji, iz bilo kojeg područja. (Škole koje nude specijalističko ili stručno obrazovanje sa područja umjetnosti, dizajna, arhitekture ili povezanih područja mogu se natjecati u ovoj kategoriji.)

3. Nagrada za tiskane medije i alate
U ovoj se kategoriji dodjeljuje nagrada za tiskane medije (članke, knjige, časopise) i ne-audiovizualne didaktičke alate. Za ove se nagrade mogu nadmetati osobe ili organizacije koje se bave bilo kojim područjem.

4. Nagrada za audiovizualne medije
U ovoj se kategoriji dodjeljuje nagrada za audiovizualne medije (dokumentarni filmovi, filmovi, TV programi, internetske stranice). Za ove se nagrade mogu nadmetati osobe ili organizacije koje se bave bilo kojim područjem.

Nacionalni žiri treba odabrati maksimalno jednu nagradu za svaku nagradnu kategoriju i poslati ih do 15. ožujka 2014. u UIA u Pariz kao nacionalne nominacije za međunarodnu UIA Architecture & Children Golden Cubes nagradu. Nagrađeni sudionici će dobiti potvrdu o nagradi, a nagrađeni projekti će biti izloženi i objavljeni u strukovnim glasilima.Nominacije za međunarodne nagrade može podnijeti jedino nacionalna organizacija članica, ispunjavanjem službenog Obrasca za nominacije zaUIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade. Nacionalna organizacija članica može podnijeti samo jednu nominaciju za svaku nagradu.

UIA-in radni program Arhitektura i djeca imenuje ocjenjivački sud za međunarodnu dodjelu koji će se sastojati od jedne međunarodno poznate osobe neovisno o struci, četiri arhitekta imenovana od strane UIA-e (uključujući članove UIA-inog radnog programa Arhitektura i djeca), jednog stručnjaka za obrazovanje i jednog stručnjaka za medije. Ocjenjivački sud odlučuje većinom glasova. Popis nagrada i izvještaj žirija trebaju potpisati svi članovi žirija prije raspuštanja istoga i primjerak poslati tajništvu UIA-e.

Međunarodni ocjenjivački sud izabrat će po jednu nagradu za svaku kategoriju birajući iz nacionalnih nominacija. Svečana dodjela međunarodne UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade održat će se u kolovozu 2014. u Durbanu za vrijeme održavanja Međunarodnog kongresa UIA. Tom će prilikom biti organizirana i izložba nagrađenih i pohvaljenih plakata pristiglih na međunarodni natječaj.

Rokovi
21. veljače 2014. – rok za predaju natječajnih materijala
28. veljače 2014. – završetak rada Ocjenjivačkog suda i obavijest o nagradama
28. veljače-7. ožujka 2014. – priprema i prijevod nagrađenih radova za međunarodni natječaj u suradnji natjecatelja i ocjenjivačkog suda prema propozicijama međunarodnog natječaja
15. ožujka 2014. – rok za slanje nacionalnih nagrada u sjedište UIA u Pariz
travanj 2014. – Pariz: rad međunarodnog ocjenjivačkog suda i objava rezultata
rujan 2014. – Durban: svečana dodjela nagrada na Kongresu UIA

Obavezni sadržaj predanih nacionalnih prijava
Svaki sudionik nacionalnim organizatorima treba dostaviti sljedeće:
1. Popunjenu službenu prijavnicu za UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade (u prilogu)
2. Word file koji uključuje sljedeće podatke:
Kratke informacije o sudioniku i projektu.
Tekstualni opis projekta strukturiran prema Kriterijima za dodjelu.
Ilustracije projekta. Vrsta ilustracije ovisi o prirodi projekta i o istoj sudionik odlučuje prema vlastitom nahođenju.

Detaljne upute za pripremu dokumenta su na kraju ovog dokumenta.
3. Do deset fotografija .tiff ili .jpg formata koji dokumentiraju rad i/ ili .pdf pratećih materijala
4. Eventualno uzorak originalnih materijala ukoliko postoje (knjiga, alat, igra, film, disk, program aktivnosti, itd.) u obliku i na jeziku na kojem je materijal izvorno izrađen.

Svi materijali šalju se do 21. veljače u 14 h na mail aid@arhitekti-hka.hr

Upute za pripremu prijave na Golden Cube natječaj 2014:

Nagradna kategorija
Potrebno je upisati „Nagrada za škole”, „Nagrada za institucije”, „Tiskani mediji” ili „Audiovizualni mediji”. Može se odabrati samo jedna kategorija.

Grad
Upisati lokaciju(e) na kojoj je aktivnost provedena ili na kojoj je proizvod objavljen ili emitiran.

Naziv sudionika
Ovo može biti ili ime jedne osobe (na primjer autora knjige) ili organizacije (na primjer ime škole koja je razvila relevantnu obrazovnu aktivnost).

Članovi tima
Sudionici ovdje trebaju navesti imena svih autora, suradnika, partnera ili konzultanata koji su sudjelovali u razvoju, proizvodnji ili isporuci proizvoda ili aktivnosti. Trebate navesti sve osobe ili organizacije čije sudjelovanje treba spomenuti u bilo kojoj publikaciji ili na bilo kojoj izložbi.

Dobna skupina djece
Ovdje je potrebno upisati dobnu skupinu djece za koju su proizvod ili aktivnost osmišljeni (na primjer mladi od 12-14 godina).

Ovdje se upisuje broj djece ili mladih za koji su proizvod ili aktivnost osmišljeni i publiku koju je proizvod dosegnuo ili broj djece koja su sudjelovala u događanju ili aktivnosti. Na primjer, ako je aktivnost osmišljena za grupe od 20 djece, ali je ponovljena deset puta, upišite 20 x 10 = 200.

Trajanje aktivnosti
U slučaju proizvoda ili publikacije, navedite datum izdavanja; za film, audio ili televiziju, učestalost i trajanje emitiranja. Za aktivnost se navodi broj sati/dana/tjedana/godina koliko je aktivnost trajala ili koliko je planirana trajati. Na primjer, za jednokratno događanje možete upisati „1 dan”. Ako se radi o programu koji se sastoji od deset sesija, možete upisati „2 sata x 10 = 20 sati”.

Ciljevi/rezultati
Ukratko opišite ciljeve i evaluaciju rezultata projekta.

Tekstualni opis
Upisuje se u polje pod nazivom „Slobodan opis”. Sudionici ovdje trebaju jasno i sažeto objasniti na koji način njihov projekt zadovoljava kriterije iz Pravila natječaja:

• Što djeca uče i koje vještine stječu?
• Na koji to način poboljšava njihovo razumijevanje arhitekture?
• Na koji način doprinosi njihovom razumijevanju društvene, ekonomske i ekološke održivosti?
• Na koji način potiče njihovu osjetljivost, kreativnost i kritičko razmišljanje?
• Je li aktivnost zabavna?
• Uživa li potporu obrazovnih tijela ili zajednice?
• Uključuje li suradnju ili interdisciplinarna partnerstva?
• Je li aktivnost moguće implementirati na kontinuiranoj osnovi?

Treba završiti kratkom kritičkom procjenom rezultata projekta.

Slike
Prilaganje ilustrativnog materijala bilo koje vrste – fotografija, nacrta, ilustracija, plakata, itd. – sa svrhom najboljeg prikazivanja i objašnjavanja projekta.

Detaljno o natječaju:
nacionalna dionica: http://arhitekturaidjeca.arhitekti-hka.hr/hr/golden-cube-awards/uia-architecture-_-children-golden-cubes-nagrade-2014.,700.html
međunarodna dionica: http://uia-architecture-children.bak.de/awards-en.html

 

UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade

Prijavnica

 

Naziv programa ili aktivnosti:

       

 

Lokacija izvedbe aktivnosti, događanja, programa ili publikacije:

 

Datum/i publikacije / aktivnosti ili događanja:

 

Nagradna kategorija: (Molimo kvačicom označite samo jednu opciju)

 

¨  ŠKOLA

¨INSTITUCIJA

¨TISKANI MEDIJ

¨AUDIOVIZUALNI MEDIJ

 

Naziv sudionika: (Može se raditi o osobi ili organizaciji))

        

Adresa sudionika:

      

      

Kontakt osoba:

 

Telefon:

Mobitel:

 

Email:

Web:

 

 

Prilažem:

 

¨  tekst o projektu/proizvodu/radionici

¨  fotografije/nacrte/dokumente koje ilustriraju projekt/proizvod/radionicu

          

¨  Uzorak originalnih materijala (knjiga, alat, igra, film, disk, program aktivnosti, itd.) u obliku i na jeziku na kojem je materijal izvorno izrađen (ukoliko postoji).

Izjavljujem da:

  • je projekt uradak sudionika na koji isti polaže autorska prava i da je sudionik nabavio sva potrebna odobrenja za prijavljivanje istoga na natječaj.
  • dopuštamo besplatno objavljivanje i izlaganje poslanog materijala u promotivne svrhe uz navođenje autora
 

Ime, prezime i potpis (osoba zadužena za podnošenje  prijave)                          Datum