Sveobuhvatni prikaz poremećaja hranjenja ali i liječenja

poremecaj

Medicinska naklada – Nova izdanja

U izdanju Medicinske naklade izdana je knjiga autora Darka Marčinka o poremećajima hranjenja. Pogledajmo što donosi na 164 stranice i s godinom izdavanja 2014.

Za konačni izgled i sadržaj knjige Poremećaji hranjenja – od razumijevanja do liječenja „zaslužan” je istoimeni tečaj trajnog usavršavanja pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor knjige je ujedno i voditelj tečaja, to je doc. dr. sc. Darko Marčinko koji je okupio reprezentativnu i respektabilnu skupinu stručnjaka različitih profila, a to su: psihijatri, psiholozi, internisti, pedijatar, specijalist obiteljske medicine, neuroznanstvenik, farmaceut, nutricionist, sociolog. Većina njih surađuje u aktivostima Zavoda za personologiju i poremećaje hranjenja Klinike za psihijatriju KBC Zagreb.

Što donosi knjiga? Poremećaji hranjenja predstavljaju značajan psihijatrijski, internistički i javnozdravstveni problem. Liječenje osoba s ovim poremećajima je zahtjevno, složeno, interdisciplinarno. Ono je dugotrajno, praćeno nizom komplikacija, pa i smrtnim ishodom, her skupina ovih bolesnika pokazuje rizik suicidalnog ponašanja. Knjiga na sveobuhvatan način prilazi poremećajima hranjenja, a oboljelima od ovih poremećaja kao individuama. U knjizi se na informativan, jasan, znanstveno utemeljen način, a vodeći računa o holističkom pristupu, prikazuje etiopatogeneza poremećaja hranjenja, njihova epidemiologija, klinička slika, principi liječenja. Oni su najvećim dijelom temeljeni na psihodinamskom tumačenju, vlastitim iskustvima, ali i rezultatima recentnih vansjkih istraživanja.

Riječ je o knjizi koja na zaokruženi način prikazuje ovo područje, jer prvi puta u nas sveobuhvatno prikazuje poremećaje hranjenja. Time se pzicionira kao neizostavno štivo svima koji se na bilo koji način bave ovom temom.

Nives Gajdobranski