Skip to content

Dodir idola – arheološke radionice u Karlovacu

Gradski muzej Karlovac, Strossmayerov trg 7, Karlovac (Mala dvorana u prizemlju)
Arheološke radionice u Gradskom muzeju Karlovac i izlet

Dodir idola – arheološke radionice za djecu od 10 do 14 godina

Izlet na arheološko nalazište Turska kosa kod Topuskoga i izložba dječjih radova
od 11. do 26. 10. 2011.

U sklopu edukativnog programa „Dodir idola“ Gradski muzej Karlovac organizira jesenski ciklus arheoloških radionica za djecu i stručni izlet na arheološko nalazište Turska kosa kod Topuskog. Na radionicama i izletu sudjeluju daroviti učenici 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne škole Grabrik iz Karlovca.


Arheološka radionica u muzeju – nalazište

Cilj programa je upoznati učenike osnovnih škola s najbogatijom zbirkom prapovijesne idoloplastike u Hrvatskoj, koja se čuva u Gradskom muzeju Karlovac, načinom na koji se provode terenska arheološka istraživanja i kako se arheološki nalazi kasnije obrađuju u muzeju. U tu svrhu osmišljen je radionica s nizom praktičnih aktivnosti kroz koje djeca sudjeluju u svim fazama arheoloških istraživanja: od iskopavanja i vođenja dokumentacije, do čišćenja i restauracije nalaza, te izrade kataloških podataka i pohrane nalaza u muzejskoj čuvaonici. Radionice se održavaju u Maloj dvorani Muzeja gdje je u prirodnoj veličini rekonstruiran 3D model humka kultnog mjesta 1 na Turskoj kosi na kojem su otkriveni idoli iz muzejske zbirke. Vertikalni i horizontalni presjek humka ima didaktički prikazanu stratigrafiju nalazišta, a djeca tijekom radionice imaju priliku raditi s replikama muzejskih predmeta i koristiti alate s terenskih iskopavanja.


Presjek arheološkog nalazišta u muzeju sa stratigrafskim slojevima

Nakon održanih radionica, polaznici će na jednodnevnom izletu, 14. 10. 2011., posjetiti arheološko nalazište Turska kosa kod Topuskoga uz stručno vodstvo kustosa Gradskog muzeja Karlovac, arheologa Laze Čučkovića, koji 30 godina provodi sustavna arheološka istraživanja na ovome nalazištu.


Obrada arheoloških nalaza tijekom radionice

Po završetku radionica, 18. 10. 2011., u 19 sati, u Maloj dvorani Muzeja bit će otvorena izložba dječjih radova, a polaznicima će biti uručene potvrde o sudjelovanju, CD s fotografijama radionice i izleta te poklon suvenir Gradskog muzeja Karlovac.

Autorica programa je Lana Bede, prof., muzejska pedagoginja, a stručni suradnik Lazo Čučković, arheolog, kustos.  


Djeca čiste arheoloske nalaze

See also  Erdut - Likovna kolonija Likar 2011.

Održavanje programa „Dodir idola“ omogućilo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Karlovac. Dosadašnje aktivnosti ostvarene unutar programa predstavljene su na konferenciji ICOM CECA u Zagrebu od 16. do 21. rujna 2011. Program „Dodir idola“ kandidiran je za NAJ akciju 2011. u okviru programa „Grad Karlovac – prijatelj djece“.


Nalaz idola i ispunjena inventarna kartica

Raspored aktivnosti

Radionice
Gradski muzej Karlovac, Strossmayerov trg 7, Mala dvorana (u prizemlju)
utorak, 11. 10. 2011., od 9.00 do 10.30 sati
srijeda, 12. 10. 2011., od 9.00 do 10.30 sati
četvrtak, 13. 10. 2011., od 9.00 do 10.30 sati
Radionice su besplatne. Broj polaznika je ograničen. Sudjelovanje moguće uz prethodnu najavu.
Izlet
Petak, 14. 10. 2011.: Posjet arheološkom nalazištu Turska kosa uz stručno vodstvo. Razgled Topuskog. Sudjeluju učenici osnovne škole Grabrik iz Karlovca i osnovne škole Topusko. U slučaju velikog interesa, izlet će biti ponovljen.
Otvorenje izložbe dječjih radova i dodjela potvrda
Gradski muzej Karlovac, Strossmayerov trg 7, Mala dvorana (u prizemlju)
utorak, 18. 10. 2011., u 19 sati
Izložba se može razgledati do 26. 10. 2011. Radno vrijeme: utorak – petak 8 – 16 sati, subota i nedjelja 10 – 12 sati, ponedjeljkom zatvoreno. Ulaz slobodan.

Kontakt, prijave, dodatne informacije: voditeljica programa, Lana Bede, prof., muzejska pedagoginja, tel. 412-381, 098 9571-425 ili lana.bede@gmk.hr


Iskopana figurica konja i njena inventarna kartica

Akademija-Art.hr
07.10.2011.