Stojanović Mišel

Pogledajte galeriju radova!

Mišel Stojanović je rođen 1987. godine u Konjicu. Srednju školu likovnih umjetnosti je završio u Mostaru. Student je pete godine slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, u klasi Ante Kajinića. Sudionik je mnogih likovnih radionica i kolonija u Hrvatskoj i BiH. Izlagao je na više skupnih izložbi.
 

akademija-art.hr
06.11.2010.