Milinković Goran

Pogledajte galeriju radova!

Goran Milinković je rođen 1962. godine u Mostaru. Nakon diplomiranja na Građevinskom fakultetu u Mostaru godine 1987. aktvnije se počinje baviti slikarstvom. Galerijskim radom se bavi petnaest godina u svojoj galeriji „Michelangelo“ u Mostaru. Ostvario je više samostalnih i skupnih izložbi. Čest je sudionik likovnih kolonija i aukcija. Trenutno je na završnoj godini prvog ciklusa Bolonjskog procesa studija Akademije likovnih umjetnosti u Mostaru.

Akademija-Art.hr
06.11.2010.