Skip to content

Kramer Kristina

Pogledajte galeriju radova!

Kristina Kramer je rođena 1985. godine u Doboju (BiH). Godine 2008. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, slikarski odjel, u klasi prof. Ante Kajinića. Na poslijediplomskom studiju „Ars sacra“ doktorirala je 2010. godine na Širokom Brijegu, također slikarski odjel, u klasi prof. Ante Kajinića. Imala je jednu samostalnu i nekoliko skupnih izložbi.

e-mail: kristina.kramer@yahoo.com

Akademija-Art.hr
06.11.2010.