Borovac Mirela

Pogledajte galeriju radova!

Mirela Borovac je rođena 1984. godine u Mostaru (BiH). Osnovnu školu završila 1999. godine, a srednju opću gimnaziju 2003. godine u Čapljini. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu dioplomirala 2008. godine, u klasi profesora Stjepana Skoke.

Od početka školske godine 2009/2010. godine radi u OŠ „Crnići“ u Crnićima, kao nastavnik likovne kulture te kao profesor likovne umjetnosti u Srednjoj školi u Čapljini.
U svom dosadašnjem radu sudjelovala je na brojnim Likovnim kolonijama. Izlagala na više skupnih izložaba. Kreator je izrade šire zapaženih maškarskih kreacija unutar KUD-a Seljačka Sloga. Redovno je nosilac izrade božićnih jaslica u više crkava. Izrađivala je scene za razne nastupe. Sudjelovala je sa svojim radovima na humanitarnim akcijama u Čapljini i šire.
Za svoj dosadašnji rad i angažiranje nagrađivana je brojnim nagradama i priznanjima.
Živi u Trebižatu (Čapljina)
e-mail: mirela.borovac@hotmail.com

Akademija-Art.hr
06.11.2010.