Babić Milijana

Pogledajte galeriju radova!

Milijana Babić je rođena 1974. u Rijeci. Diplomirala je 2002. na odsjeku kipastva, Durban Institute of Technology, Durban, Južnoafrička Republika. Magistrirala je 2007. na Akademiji likovnih umetnosti in oblikovanja u Ljubljani. Članica je HDLUR-a i HZSU-a. Vanjska je suradnica na Katedri za kiparstvo na APURI. Od 2000. predstavlja svoj rad u širem okružju, uključujući lokacije poput NSA Gallery Durban, Festival Mesto žensk Ljubljana, Centraal Museum Utrecht, Ruhkunstbau Castle Berlin, Trouble Festival Brussels, itd. Živi i radi u Rijeci.

Akademija-Art.hr
24.09.2010.