Skip to content

Šimić Josip

Sample Image

Pogledajte galeriju slika!

Josip Šimić rođen je u Brodskim Zdencima 1956. godine. Završio je šumarsku školu u Karlovcu i Višu upravnu u Sarajevu. Slika od 1973. godine ulje na staklu, platnu i kartonu te akvarel i temperu na drvenim uporabnim predmetima i daskama te ”oslikana drveta’.’ Izlagao na 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i svijetu te velikom broju skupnih izložbi likovnih radionica i kolonija. Posebno se izdvaja samostalna izložba u Zagrebu, Galerija ”Miroslav Kraljević” i Slavonskom Brodu, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda s ciklusom  ”Život”. Izlagao na XV i XVI Bijenalu Slavonije te na 2. i 3. Hrvatskom trijenalu akvarela. Član je HDLU-a Zagreb od 1998. godine. Godine 1999. dobitnik je javnog priznanja grada Slavonskog Broda GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA za 25 godina slikarskog djelovanja.

 
Adresa:
Jelas AI/4
350000 Slavonski Brod
 
Izvatci iz osvrta i kritika:

 
Bogdan Mesinger 25.04.1996. (Izložba LENIJA)
"Slikarstvo Josipa Šimića pripada svijetu hrvatske naive. No ono je u okvirima te naive – nužno e odmah naglasiti – jasno izdvojeno i posve specifično.
Posjeduje jasan autorski znak.
Kružno zbivanje određuje prirodu (to je cikličnost godišnjih doba), a na tu se cikličnost nadograđuje sakralna (stvaranje svijeta) i konačno – etička. Cikličnost dobra i zla. Svijetla i tmine. Plodnosti ljeta I bezživotnosti zime. Cikličnost je totalna i konačna istina. Definitivno zatvoreni krug. Rijetko se otvara.
Tako njegovo slikarstvo postaje misaono i folozofsko. Ono otkriva svojim ustrojstvom sile koje nas određuju – od početne podjele na svijetlost i tamu, na Adama i Evu, na dobro i zlo, na zimu i ljeto, na život i smrt…
Šimić o tome pripovjeda. Slikom. Slika postaje propovjed otkrovenja."
 
Predrag Goll  17.veljače 1999. (Brodska likovna bilježnica- Josip Šimić Ciklus"Života" 1980.-1997. Ili -biti pomlađen starinom))
"Našem su slikaru njegovi Zdenci i unutrašnji zavičaj – duhovni, slikarski, sentimentalni korijen. Jer  od naših korijena ne možemo pobijeći, čak i kad bi to i željeli. Poniranjem u sebe samoga pokušavamo ih razumjeti. Zašto smo baš ovdje i baš tako. Slutimo da za to postoji neki skriveni razlog kojeg nismo svijesni."

Sample Image

…"Kada  Šimić, tim starim, na smrt osuđenim komadima hrastovine, koji su tako strpljivo odslužili svojoj "utilitarnoj" svrsi, vrati život u umjetnosti – što je to do počast baštini! No kada posiže za njima, on i te kako vodi računa da su te relikvije, već  same po sebi izraz kreativnog, stvaralačkog duha naroda, kojemu i sam pripada. A inače, u ljudskoj je naravi da se za objekte veže tek kada oni zastare, da bi ih održala na životu i u pamćenju. Šimić je svoje slike-objekte naselio sjećanjem na djetinjstvo; u tom slikarstvu sve dotiče poeziju, boje nisu sklada radi, već da pobude asocijacije, crtež služi ispovijed a ne konstrukciji, san se otimlje statici.

Šimić je jedan od rijetkih suvremenih hrvatskih slikara, koji je sa puno mjere i puno snage transponirao bitne kolorističke skladove hrvatske seljačke tkanine (nošnje) u svoje slike. Tema ovih radova je čovjek, ali ne kao pojedinac,već kao ono tipično; prizori sa ovih slika kao da se događaju u neka mitska pravremena. Likovi koji se javljaju na tim slikama dvoznačni su, i s neskrivenim simboličkim i arhetipskim značenjima. U njima, kao da je zgusnuto zajedničko, nadindividualno osjećanje vremena i života, te se visoko uzdižu iznad tolikih falsifikata i kičastih glorifikacija domovine i domovinskog, zavičajnog, koji tako grubo eksploatiraju duboke osjećaje kojima su  ljudi vezani za rodnu grudu i rodni kraj. I kao što se ove figure uzdižu, lebde-levitiraju, tako se i imaginacija ovoga slikara uzdizala iznad deskripcije i "naivnog" pripovijedanja. Simboli njegova slikarstva dijelom su podrijetlom iz kršćanske ikonografije, no najviše iz života Slavonaca, njihovih legendi, mitova, priča i običaja"
…Tom drvetu, kome je bilo suđeno da se transformira u fosil, slikar je utisnuo pečat života, pa ako jednom I iščezne, isčeznut će pretvoren u legendu. U svijetu života i oblika otkriti dublja, slojevita značenja i ljepote, to su glavne namjene, ali i ostvarenja ovoga slikarstva, koje nam mjesto oponašanja nudi spoznavanje. Pojavljuje se pred nama jedan slikar, koji u svom djelu želi biti svjedok i čuvar jednog života, koji pred našim očima iščezava u matici vremena.
Završavam ovu bilježnicu kada se "dan naginje k zapadu, a večernje sjene duljaju" (Jeremija)  – no pale se prve svjetiljke -znamenja Božje prisutnosti – prisutnosti Krista, tog velikog svjetla svijeta, koje svijetli i sa Josipovih slika."

Sample Image

 

Predrag Goll , kolovoz 2003. Izložba "Brodski likovni krug"
"Brodski likovni krug"  imade svoga "Japanca", majstora haiku akvarela, slikara Josipa Šimića.
U tim akvarelima, živog i uzavrelog izričaja, postignuto je savršeno suglasje između čovjeka i djela, otkrivamo u njima senzibilnost mašte, izraz su temeljnih snaga koje upravljaju životom. Čisto su stvaralaštvo a ne oponašanje prirode. Slavonsko-brodski krajolik ishodišni je pojam i poticajni impuls, ali uvijek u korespodenciji s općim univerzalnim simbolima i vrijednostima.
 
Jadranka Pintarić "Vjenac" 18. Rujna 1997. (izložba ciklus Život u Galeriji Miroslav Kraljević, Zagreb)
"Šimić je majstor detalja koje dodaje s lakoćom i ležernošću  kista I ruke, pa se tako u bogatu ikonografiju slavonske tradicije upleću njegovi uresni oblici. Bez pretenzija, a očito iz zadovoljstva i radosti stvaranja, Josip Šimić pokazuje zdravi optimizam nedužne naïve."
 
Branko Franceschi  – galerija Miroslav Kraljević izložba ciklus "Život"
"Simbolička snaga Šimićevih slika, iskrena religioznost i karikaturalna interpretacija seoskog života veže ga izravno za samoniklo kontinentalno slikarstvo srednjovjekovne Europe. Naravno,  veže ga  i s ponajboljim majstorima hrvatske naive koji su se ugledali na Brueggela, a nisu, poput njihovih trendom stvorenih epigone, nastojali u ruho naive preodjenuti  pseudoklasicističke kompozicije. "

Tomislav Lalin "Slobodna Dalmacija" ponedjeljak, 22. Rujna 1997.

"…slučajno pronađene drvene daske nepravilnih oblika I sasušene otpale grane drveća, izvodi svojevrsni  ready made, nastanjujući ih slikama nekadašnjeg seoskog života unutar koga su ti predmeti  u prošlim vremenima obitavali. A to su slike svadbi, plesa, poklada, te pučko poimanje biblijskih motiva, Svete Obitelji, Adama i Eve, raspetoga Krista."

Sample Image

Josip Šimić

Akademija-Art.hr