December 9, 2015

Oskar Kokoschka Ljubavni par s mackomFondation Oskar Kokoschka

Klimt, Schiele, Kokoschka i žene

Donji Belvedere – 22.10.2015. do 28.2.2016. Početkom 20. stoljeća značajne su društvene, gospodarske te svjetonazorske promjene dovele do propitivanja do tada uobičajenih rodnih uloga. To je naravno potaknulo i mnogobrojne umjetnike da se u svom radu pozabave „ženskim pitanjem”, a austrijski su se slikari Gustav Klimt, Egon Schiele i Oskar Kokoschka posebice intenzivno pozabavili temom… Read More »Klimt, Schiele, Kokoschka i žene

telefon

Telefon – čudo Novoga vijeka

Danas se pojam telekomunikacija najviše veže uz telefon. Tek je masovnom uporabom telefona (fiksnih, ali i mobilnih) telekomunikacijska industrija ostvarila svoj najveći poslovni uzlet, a komuniciranje telefonom nametnula kao nezaobilazan način svakodnevnog komuniciranja Prvi telefon u Hrvatskoj zazvonio je 8. siječnja 1881. godine, a u Kutini se pojavio1911. godine. Zbirka varia Kulturno-povijesnog odjela MMK posjeduje… Read More »Telefon – čudo Novoga vijeka