Skip to content

Miroslav Pelikan: JEDAN METAR / Pročitajte priču!

Miroslav Pelikan JEDAN METAR

Kroz poluotvorene kapke promatrao je pojedince, parove, skupine, kako nezainteresirano hodaju u različitim pravcima, vidljivo, bez pravog cilja. Kretali su se približavajući se i u isti mah udaljavajući se jedni od drugih. Razna, neobična, svakodnevna lica, svako sa svojom brižno skrivenom poviješću. Nije se pomicao, mogao je vrlo dugo izdržati, nije ga izdao niti jedva vidljivi trzaj mišića. Njegovo beživotno tijelo na klupi nije se pomicalo. Za mnoge je on bio samo još jedva održiva nakupina kostiju i mesa s nešto malo sjećanja, ostavljen na obali otočnog grada, grada s pogledom na nekoliko otoka i hridi. Netko će ga jednom pokupiti i odvesti na mjesto, kojem doista pripada zauvijek.

Velimir B. i dalje je kroz tek malo otvorene kapke secirao pogledom šetače, nastojeći barem prepoznati davno viđene crte lica ili geste, geste nas najbolje odaju, za trenutak se kratko nasmiješi… … …

Pročitajte cijelu priču Miroslava Pelikana: JEDAN METAR !

Optimized by Optimole