Skip to content

Marko Klišanić – građanska dužnost je obavljena / ZAHVALA

Dan nakon izbora, zahvaljujem svima na podršci, ali i na i kritikama. Bez podrške ne bi bilo ni moje kandidature za Hrvatski sabor. Marko Klišanić

Foto: Marta Klišanić

Optimized by Optimole