Skip to content

Jedro, mnogostruki simbol u opusu Tihomira Čulića

Slikar Tihomir Čulić, aktivni je sudionik aktualne likovne scene u Hrvatskoj, autor je zanimljivog i izrazito harmoničnog opusa, posebice s motivima brodova, mora, plovidbe

Miroslav Pelikan

Osobitost njegovih ciklusa jest brod, plov, čovjek moreplovac, neustrašiv i neumoran, more sa stotinu iznenadnih promjena lica.

Čulićevi brodovi najčešće miruju u luci, u sigurnoj uvali, čekajući svaki čas trenutak plovidbe.

Često su u skupinama, privezani uz obalu, raširenih i spremnih jedara za udar silovita vjetra.

Raznolika jedra, velika, manja, uspravna, nesavitljiva i čvrsta, važan su osebujni motiv u slikarstvu ovoga slikara.

Naime, jedro je mnogostruki simbol, simbol slobode, nesmetanog plova, simbol odupiranja moćima prirode, jedro doista gospodari vjetrom, olujnim udarima, grabi u svoja njedra njihovu teško mjerljivu silinu i ubrzava brod, koji škripeći juri kroz valove, dok mu se more ne može načuditi.

S vjetrom u jedrilju moreplovac zakratko zagospodari morem, dok ga valovi i nevrijeme ne prisile da uzmakne, da se skloni u sigurnu zavjetrinu, pa onda opet, širom razvijenih jedara jurnuti dalje preko mora do dalekih obala,

Tihomir Čulić naslikao je mnoštvo jedara, stvarnih i nestvarnih, ali uvijek s ponešto vjetra, spremnih za plov.

Čulićevo slikarstvo prepuno je kolora i snažnog optimizma jer s jedrima i vjetrom može se sve.

                                              

Optimized by Optimole