Skip to content

Uzbudljivi koloristički ciklus tekućih ulja i akrila Mladena Žunjića

Kadrovi mnogostrukih zbivanja i gibanja izvedeni u raznovrsnim uzbudljivim i napetim kolorističkim varijacijama posve su otvoreni pred nama, treba ih jednostavno pročitati

Slikar Mladen Žunjić, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, autor respektabilnog opusa, brojnih ciklusa nefigurativne motivike, izrazitog i uzbudljivog kolorizma, iznimnog energetskog naboja, kreator osebujnog djela

Osobitost opusa Mladena Žunjića jest i kontinuirana odanost velikom formatu platnu, gdje je veličina 100 x 100 cm tek početna, na kojima nadahnuto i seriozno slika najčešće u ulju i akrilu.

Pred nama je novi ciklus, tekućih ulja i akrila na platnu, uobičajenog formata 100 x 100 cm, s nizom motivia, koje slobodno možemo nazvati i ideogramima (ideo- + -gram), konvencionalna slika kao simbol pojma ili predmeta (a ne riječi ili rečenice s pomoću kojih se može opisati glasovni sastav).

Gusto isprepleteno znakovlje, različitih boja i oblika, u tvorbi jedinstvenih pojmova, na svakoj pojedinoj slici govori o prikrivenom, tajanstvenom značenju, o porukama koje tek treba odgonetnuti i razumijeti.

Kadrovi mnogostrukih zbivanja i gibanja izvedeni u raznovrsnim uzbudljivim i napetim kolorističkim varijacijama posve su otvoreni pred nama, treba ih jednostavno pročitati.

Žunjić je vrlo sklon napučenom i hektičnom volumenu u kome caruje misteriozna nevidljiva a tako moćna energija, koja poput zmaja klizi prostorima slike, nezaustavljivo i neprekidno.

Istodobno, valja reći kako je svaki kompleksni motiv u ovoj seriji Mladena Žunjića, jedinstvena i samosvojna priča, svijet za sebe, trenutak prošlosti ili najava budućnosti.