Skip to content

Motivi unutarnjeg svijeta u ciklusima Vlade Tuđe

Poput dnevničkih zapisa Tuđa je inspirativno kreirao svoje intimne zapise o neotkrivenom i tajnom o svemu što okružuje čovjeka čineći ga boljim, većim ili lošijim

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor fascinantnog i obimnog opusa Vlado Tuđa, čija se djela nalaze u brojnim privatnim zbirkama širom svijeta, aktivan izlagač na nizu samostalnih izložbi u odabranim svjetskim galerijama, aktivan je i danas, nakon 60 godina slikanja i izlaganja bez predaha, stvarajući nova djela u ulju i akrilu na platnu i kartonu velikog formata, još više obogaćujući svoj impozantni opus.

Niz motiva ugradio je slikar u svoj kompleksni opus, ističući njihove vrijednosti i posebnosti, stvarajući cikluse jakog eruptivnog kolora, slike koje ostavljaju dubok dojam.

U dijelu ciklusa Tuđa se posvetio motivima koji govore o unutarnjim stanjima čovjeka,  psihogramu osobe, porivima koji izviru iz tijela, o razmišljanju, o mogućem i nemogućem, o stvarnom i nestvarnom, o simbolima koji ocrtavaju ono pritajeno, tajanstveno, neotkriveno u svima nama, a koje samo rijetko, katkada osjećamo.

Fantastični oblici svijaju svoje oblike unutar sebe ili se izvana šireći, neobičnih i neprepoznatljivih oblika.

Svijet misterioznih odnosa i skrivenih značenja izvire iz čovjeka sasvim polako da bi se iznenada pretvorio u nezaustavljivu bujicu jer teško je kontrolirati emocije, one ne dopuštaju da se s njima vlada, slobodne  su i nezadržive.

Poput dnevničkih zapisa Tuđa je inspirativno kreirao svoje intimne zapise o neotkrivenom i tajnom o svemu što okružuje čovjeka čineći ga boljim, većim ili lošijim.

Sjajan koloristički ciklus Vlade Tuđe sa zanimljivim nesvakodnevnim motivima, iskren i sugestivan.