Skip to content

Osebujni oblici u ciklusu Mladena Žunjića

To je svijet koji tek treba objasniti, otkriti njegov pravi smisao, ući u njega i razumjeti ga, upoznati ga, kakav doista je

Oduvijek je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar Mladen Žunjić, autor kompleksnog opusa, većinom velikih formata ulja i akrila, bio sklon različitim formama koje su oblikovale novostvoreni svijet na njegovim slikama

Ponekad su to bili znakovi ili simboli ili limitirane plohe boje koje su lebdjele u imaginarnim svjetovima ili su to bile fantastične konstrukcije ili su to bila slova tajanstvenih i nepoznatih alfabeta, ali sve u oceanima boja, gdje suvereno vlada energija i njezina nepobitna oznaka, kontinuirano gibanje, gibanje koje je samo sebi svrha, stvarnost postojanja.

Pa i danas Žunjić rado oživljuje sklop neubičajenih ili čudesnih oblika u novom ciklusu na platnima velikog formata u ulju i akrilu.

To je svijet koji tek treba objasniti, otkriti njegov pravi smisao, ući u njega i razumjeti ga, upoznati ga, kakav doista je.

Žunjić vrlo rado istražuje raznovrsne mogućnosti čitave lepeza oblika koji su skloni metamorfozi jer ništa nije stalno u ovom svijetu, jedina je stalnost neprekidna promjena.

Ta promjenljivost oblika daje poseban i uzbudljiv ritam njegovom slikarstvu u kome samo naizgled vladaju boje u cjelini ili poneka dominantna, energija i njezina silovitost ključ su za razumijevanje.

Dinamičan i seriozan ciklus  nadahnutog slikara Mladena Žunjića, neumornog umjetnika, kome doista nikada nije dosta slikarstva.