Skip to content

PRITAJENO GROŽNJANSKO BLAGO

Izbor iz Likovnog fundusa Grožnjan

Eugen Borkovsky

Popis autor/a/ica u projektu:
Massimo de Angelini, Mirna Arsovska, Miloš Bajić, Bojana Ban, Feruccio Bernini, Nataša Bezić, Aleksandar Bezinović, Atanas Botev, Darko Brajković Njapo, Renate Christin, Michal Czanderle, Andrea Ružić Čović, Ivo Čorković, Dasha Delone, Bruna Dobrilović, Franjo Dolenec, Slađan Dragojević, Zorislav Drempetić Hrčić, Petar Dugandžić, Marija Đaković, Martin Erdeš, Marcus Fernando, Ljerka Filakovac, Dušan Fišer, Sergio Gobbo, Iva Gobić, Krešimira Gojanović, Dima Gorjackin, Voljen Grbac, Burhan Hadžialjević, Evin Hadžialjević, Džeko Hodžić, Slavica Isovska, Pamela Ivanković, Vladimir Janušić, Armano Jeričević, Marino Jugovac, Marija Kauzlarić, Saša Kosanović, Znak, Priska Kulčar, Jana Kunovska, Edvard Kužina, Gordana Kužina, Miranda Legović, Ivan Lovrenčić, Lovorka Lukani, Cesco Magnolato, Ottelo Mamprin, Milan Marin, Slavica Marin, Marino Marinelli, Miro Masin, Mirjana Matić, Danko Merin, Lucilla Micheli, Inka Mijić, Josip Mijić, Radenko Milak, Penka Mincheva, Gail Morris, Zoltan Novak, Bruno Paladin, Saša Pančić, Ranko Pavić, Karel Pavlinc, Marta Pavlinc, Tereza Pavlović, Vladimir Pavoković, Dalibor Pehar, Vlado Pernić, Ratko Petrić, Višnja Postić, Gianfranco Quaresimin, Mirjana Rajković, Relja Rajković, Zdravko Rajković, Gabrijela Rukelj, Refik Saliji Fiko, Mojca Smerdu, Krešimir Sokol, Maja Spiller, Krunislav Stojanovski, Ljerka Šibenik, Irena Škrinjar, Štefanija Šoštarić, Luiza Štokovac, Mario Šunjić, Jozef Tođeraš, Nikola Tomassi, Mario de Trempis, Claudio Ugussi, Miriam Elettra Vaccari, Ivan Valušek, Marija Vasiljev, Dražen Vitolović, Roberta Weissman Nagy, Andrej Zbašnik, Marko Zelenko, Martin Zelenko, Rok Zelenko, Marija Zidarić, Marlene Zorjan
Kustos: Eugen Borkovsky

PRITAJENO GROŽNJANSKO BLAGO
uvod u obilježavanje 60. godina Grada umjetnika

   Ova revijalna izložbena prezentacija svjedočanstvo je živosti 60-godišnje grožnjanske likovne scene koja je, u kontinuitetu, najdugovječnija u Istri ali i šire. Rad na projektu pokazao se kao izazovan u odnosu na raspon mogućnosti ponude, upravo zbog potencijalnosti širokog izbora od oko 900 radova trenutnog stanja Likovnog fundusa Grožnjan (LFG). Kao kustosu, bilo mi je odgovorno i naporno izdvojiti količinu djela da se ne pretrpa predviđeni izložbeni prostor, pa je izbor, pored ostalog, djelomično uvjetovan gabaritima galerije. Tako se od 900, pa u prvom izboru 260 radova, selekcija svela na 102 rada.

Gradska galerija Pula / Galleria civica di Pola, Kandlerova 8, Pula
Otvorenje: petak/venerdì, 9. II. 2024. u 19.00 h
Organizacija izložbe: Zbirka umjetnina Grada Pule
Urednik: Eros Čakić

   U postavu je prisutno nekoliko veterana, bardova domaćih ili međunarodnih likovnih pozornica. Pojedini od njih danas više nisu s nama. Uz to, ova prezentacija osvjetljava one koji se rjeđe ili nikako ne pojavljuju na pulskoj likovnoj sceni.

   Od značajnih hrvatskih i/ili jugoslavenskih autora svakako treba izdvojiti Ratka Petrića, Ljerku Šibenik, Zdravka Rajkovića, Ivana Lovrenčića, te polaznike Majstorske radionice Krste Hegedušića, a to su Franjo Dolenec i Maja Spiller. Od međunarodno pozicioniranih autora/ica zastupljeni su: Gail Morris, Radenko Milak, Fernando Marcus, Bruno Paladin, Saša Pančić, Gianfranco Quaresimin, Miriam Elettra Vaccari, Roberta Weissman Nagy i drugi. Od radova autora životom i radom vezanih za Grad umjetnika tu su prisutni: Štefanija Šoštarić, Rok Zelenko, Ljerka Filakovac, Teraza Pavlović, Darko Brajković Njapo, Bruna Dobrilović, Slađan Dragojević, Burhan Hadžialjević, Pamela Ivanković, Marino Jugovac, Vladimir Janušić, Edvard Kužina, Gordana Kužina, Marta Pavlinc, Karel Pavlinc,

Mirjana Rajković, Relja Rajković, Jozef Tođeraš, Marija Vasiljev, Marija Zidarić i drugi. Ovaj popis možda nije sasvim precizan, ali uglavnom odgovara stanju kolekcije i ovoj javnoj prezentaciji.

O Likovnom fundusu Grožnjan

   Grožnjan je povijesno središte likovne kreativnosti: proglašen je Gradom umjetnika 1965. godine, od kada je postignuto mnogo stvaralačkih rezultata. Kroz godine, događali su se pokušaji formiranja zbirke. Kontinuirana briga započela je 2002. godine. Tada sam sačinio popis djela i autora te predstavo prvi projekt s radovima iz Likovnog fundusa Grožnjan (LFG). Izvještaj je tada glasio: LFG, 2002. godine, ima: 64 umjetnička rada. Od tada se stanje izmijenilo. Danas je LFG nekoliko puta bogatiji autorima i radovima. Fundus trenutno broji oko 900 djela koje potpisuje 346 autorica/autora. Zbirka je nadopunjavana iz više izvora: aktivnostima Gradske galerije Fonticus i Općine Grožnjan. Poneki autor bi, nakon samostalne ili kolektivne izložbe u galeriji Fonticus, darovao rad. Fundus je znatno dopunjavan radovima nastalim na Likovnim kolonijama Grožnjan (2007. – 2009.) te nagrađenim radovima tradicionalne godišnje manifestacije Ex tempore Grožnjan.

   Moramo se prisjetiti 1998. godine, Narcise Bolšec Ferri, Muzeja grada Umaga, Roka Zelenka i realizacije projekta SVI NAŠI GROŽNJANCI. Ta je dokumentaristička inventura bila važna. Projekt je predstavljen u Umagu, Grožnjanu i Rijeci. Daljnja kronologija Fundusa kaže: S kolegama, i grožnjanskim umjetnicima, oko 2000. godine, dogovoreno je da je neophodno obraditi/formirati fundus. U godini 2002. zamolili smo Gorku Ostojić Cvajner, bitnu promotoricu istarske likovnosti, povjesničarku umjetnosti i provjerenu prijateljicu Grožnjana da nam iz tadašnje, skromnije kolekcije, sačini projekt koji je u konačnici bio izuzetno moćan i uspješan. Artefakti Likovnog fundusa Grožnjan su slike, crteži, grafike, skulpture, keramoskulpture, fotografije, instalacije i sl. Fotografije a naročito video-radovi, zbog tehnike multipliciranja, ne pripadaju isključivo LFG-u, ali su neki ostvareni i premijerno prezentirani projektima u produkciji GG Fonticus. U LFG su radovi autora iz dvadesetak zemalja svijeta i Hrvatske. Normalno, LFG je veoma heterogen: po tehnikama, razmišljanjima, likovnim pristupima i iskustvima autora u rasponu od stasalih vrhunskih likovnjaka do autodidakta i/ili početnika. Raspon datacija nastanka djela seže od pedesetih godina prošlog stoljeća do 2023. godine. Osim radova nekih autora koji žive ili su živjeli na Grožnjanu, imamo radove autora koji su ovdje gostovali.

   Radove iz LFG, osim mnogih selektiranih, kolektivnih, tematskih projekata koje je tijekom godina realizirao voditelj programa Galerije Fonticus, nakon Gorke Ostojić Cvajner, obrađivala je 2019. godine i gošća iz Slovenije, Tina Konec. Premda mlada, autorica je nagrađivana kao umjetnica, a zapažena je u kuratorskom radu. Tako smo sa njom 2019. godine dogovorili tematski, selektirani, problemski likovni projekt CRNO / BIJELO. Selekcija je iznjedrila projekt sa šezdesetak autorica i autora. Ove višekratne aktivnosti svjedoče da LFG nije hrpa uskladištenih radova, već živa kolekcija koja će i nadalje povremeno biti predstavljana tematskim izložbama.

   Zahvaljujem gradu Puli i Gradskoj galeriji Pula na suradnji i gostoljubivosti vezanoj uz realizaciju ovog projekta.    Uvijek, pa i ovdje ističem zahvalnost autori/ma/cama, a napose onima koji su donirali svoja djela! Naravno i Općini Grožnjan koja prepoznaje i podržava ove, ali i druge likovne i kulturne aktivnosti Grada umjetnika.