Skip to content

CRTAČEV DNEVNIK Ivana Branka Imrovića u Mostaru

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski kipar Ivan Branko Imrović od osamnaestog prosinca ove godine predstavlja se u Mostaru u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača, u Galeriji kraljice Katarine Kosača s donacijom niza crteža Crtačev dnevnik

Miroslav Pelikan

Što je ključno za Vaš pristup crtežu?

⁠Emocija (Ljubav!).

Je li crtež danas rijetka pojava?

U “pjesničkoj kategoriji”, da!

Moj (takav) crtež – nije ilustracija, dekoracija, strip, dizajn, konceptualna manifestacija…!

Što je dobar crtež?

Čini mi se, crtež je materijalizacija duha! (Kroz emocionalna žarišta – kod mene).

Tu ciljano stanje likovnih elemenata/energija je kompozicija/pjesma (kao u muzici i književnosti), ali u mediju crteža, i skulpture. Zato dobar crtež sliči i jest pjesma (kao haiku, sonet, itd., u književnosti, a s muzičke str.; sonata, fuga, jazz, etno…).

Nadalje, skulptura je meni posebna/nova inačica oblikovanja crteža (u 3d)

Pogledajte katalog CRTAČEV DNEVNIK Ivana Branka Imrovića

Aktivni ste i danas. Što je još novo u atelijeru?

Osim crteža i skulptura:

Hladnoća i prokišnjavanje, nedostatak, skladištnog prostora, investicija, interesa… i  kupaca!

Planovi, izložbe, monografije…?

Stvaranje nerealiziranih partija Opusa (“Crtaċev dnevnik” i “Kiparev san”), pripreme za dogovorene izložbe i donacije, kreće i priprema za realizaciju monografije(a)?!?

Hm?… ”Sporo, skupo, teško”, ali nikad se ne zna.    

                               

See also  Imaginarij Josipa Trostmanna