Skip to content

Prostori fantastike Petera Weisza

Izraziti kolorizam i snažni potezi obilježje su ovog uzbudljivog ciklusa Petera Weisza

Suvremeni likovni umjetnik, slikar iznimnog međunarodnog ugleda, Peter Weisz i nakon niza desetljeća aktivnog slikanja i izlaganja i danas predano i sa snažnom volje kreira nova djela, definira cikluse, kontuirano istražujući i mogućnosti boja i motiva.

Jedna od čestih tema koja se pojavljuje u njegovom bogatom i raznovrsnom opusu jesu i prostori fantastike, izmaštani volumeni nepoznatih i tajanstvenih suživota, svijet jedan za drugim, dalek i nedohvatan.

Neprepoznatljiva prava svrhovitosti formi koje lebde u nemjerljivom volumenu, stalno u pokretu, u nezaustavljivom gibanju, neprekidnom miješanju i dodirivanju u oceanima ispreplitanih boja karakteristična je za ovaj svijet.

Snažno i nezaustavljivi presijecajući pravci koji jure s kraja na kraja ovoga univerzuma, slobodno i agresivno, raznose silnu energiju, prosipaju je i rasipaju, a ona se neprekidno sve više i sve jače uvećava i taj svijet postaje sve veći i veći.

Izraziti kolorizam i snažni potezi obilježje su ovog uzbudljivog ciklusa Petera Weisza, dramatičnog i upozoravajućeg misterioznog života pravaca, točkica i mrlja, ovala i ploha.

See also  Silvana Konjevoda - ONKRAJ UGLAĐENOG SVIJETA