Skip to content

Novi crveno crni ciklus Duška Šibla

Likovi žena imaju, svaka svoju priču, otužnu ili privlačni u tmini i tišini noći, istinitu ili izmišljenu, moguću ili lažnu, u svijetu dvije naglašene boje crveno crne

Miroslav Pelikan

Nedavno je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar Duško Šibl realizirao nekoliko zanimljivih i vrlo izazovnih kombiniranih tehnika,  na papiru s flomasterima i kolažom ili  flomasteri i akril ,niza ženskih likova izvedenih pomalo i karikaturalno uz dozu groteske u izrazitoj crveno crnoj  kolorističkoj varijanti.

Riječ o više aktova izvedenih u ekspresionističkom stilu, to nisu klasične ljepotice, vjerojatno stanovnice noćnih sati, naglašeno neuobičajene.

Likovi žena imaju, svaka svoju priču, otužnu ili privlačni u tmini i tišini noći, istinitu ili izmišljenu, moguću ili lažnu, u svijetu dvije naglašene boje crveno crne.

Život je oistavio svoje grube i neizbrisive tragove na njihovim licima, u njihovim gestama, u neizgovorenim riječima i potisnutim emocijama.

Šibl precizno slika fragmente noći, neuvijeno i bez sentimenta, to je noć, surova, crna, jutro, zora, još su veoma daleko.

Niz dvobojnih motiva nepoznatih ženskih likova žive svoje zamršene živote u ovim crtežima poput  nestalnog odraza pri svjetlosti svijeće jer noć uvijek nešto krije, ne pokazuje sasvim.

Crtačka vještina Duška Šibla iznimna je, kao i njegova nadahnutost motivima.