Skip to content

Ekologija – Zdravlje za sve

Sustavi gospodarenja vodomSvaki zadatak je izazov i nova prilika za dokazivanje

Boris Markuš

Na području Republike Hrvatske prvo organizirano upravljanje vodama koje je utemeljeno na uređenom vodnom pravu uspostavlja se na dan 7. rujna 1876. godine u Osijeku osnivanjem Društva za regulaciju rijeke Vuke s biskupom Strossmayerom na čelu, a Hrvatski sabor kao najviše zakonodavno tijelo tadašnje Kraljevine Hrvatske i Slavonije 1891. godine donosi prvi Zakon o vodnom pravu koji je cjelovito uredio područje voda i to od pravnog sustava do održavanja vodnog sustava. Ipak, prvi suvremeni Zakon o vodama donesen je 1965. godine, a sve zahvaljujući zalaganju dr.sc. Josipa Zmaića kada su osigurani stalni samostalni izvori sredstava za financiranje vodnog gospodarstva, a vodoprivreda je prvi puta definirana kao posebna grana gospodarske djelatnosti.

Stoga uvijek moramo naglasiti da su poplave prirodne pojave koje su se dogodile u prošlosti i koje će se, nažalost, događati u budućnosti. U posljednjih 15-ak godina na gotovo svim rijekama i mjernim postajama u Republici Hrvatskoj premašeni su maksimalno zabilježeni vodostaji u povijesti. 

See also  Švicarske Alpe: Raj za divlje životinje