Skip to content

Tuš i flomasteri na crnom hameru Mladena Žunjića

Kontinuirano slikarsko istraživanje raznolikih mogućnosti i motiva i tehnika, dubinsko i iznimno radoznalo, donosi autoru lijep i nadahnjujući rezultat

Miroslav Pelikan

Najnoviji ciklus tuševa i flomastera na crnom hameru, 80 x 60 cm, suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, slikara Mladena Žunjića logični je nastavak njegovih kontinuiranih istraživanja motiva i tehnika.

Sa zanimljivim i izazovnim motivima filigrana Žunjić je realizirao gusto premreženi crtež s obiljem linija i oblika , znakova i simbola, tajanstvenih poruka i zapisa, fino odmjerenog kolora u prostoru koji je precizno omeđen.

Izrazita energetska napest, uzbudljivost, poznata u ranijim ciklusima, ovdje je pritajena, primirena, u iščekivanju predstojećeg ubrzanog i nezaustavljivog djelovanja, kretanja.

Tajanstvena simbolika znakovlja i oblika u ovom ciklusu posebno se ističe, ukazujući na svoju važnost, na nesvakidašnje važni sadržaj koji se krije u čudesnoj povezanosti formi.

Žunjić se strastveno unio u ovaj ciklus tuševa i flomastera na crnom hameru, na neuobičajenom malom formatu za njega  crtačke površine, realiziravši vrlo osebujni opus, posve originalan, samosvojan.

Kontinuirano slikarsko istraživanje raznolikih mogućnosti i motiva i tehnika, dubinsko i iznimno radoznalo, donosi autoru lijep i nadahnjujući rezultat, koji ga podupire u budućim artističkim naporima.

Mladen Žunjić pokazao je u ovom ciklusu zavidnu crtačku vještinu, stvarajući razigrani ciklus, vibrantan i dinamičan.

See also  Izložba u Kabinetu grafike HAZU: Zlatko Bourek / vojnički dnevnik 1956.