Skip to content

GORDANA BAKIĆ – RAZLIČITA SLIKA

Otvorenje izložbe GORDANE BAKIĆ – RAZLIČITA SLIKA bit će u četvrtak, 14.9.2023. u 19.00 sati, u galeriji Bačva, Doma HDLU (Meštrovićev paviljon)

Nika Šimičić

„(…) Računajući sa sasvim određenim, definiranim i čvrstim prostornim gabaritima, s kružnom formom u kojoj postoji geometrijsko središte, Gordana Bakić fokalno mjesto daje promatraču. On je u idealnom centru odakle laganim kruženjem vlastita tijela „odmotava“ friz apliciran na sferičnim zidovima Bačve. Pri tome nema nikakve potrebe za ubrzanom rotacijom: jednolični, permutirani detalji nižu se u slijedu, bez zastoja, ali i bez dramatičnih akceleracija. Ni „motivi“ njezinih slika ne odaju potrebu za žurbom; tek što se stanovite konstrukcije pokrenu umiri ih i savlada mehanizam samokontrole. Njezini akromatski akrilici na platnenim rotulusima ispunjeni su, naime, formama koje sasvim slobodno kombiniraju dva dominantna „motiva“ cjelokupnoga autoričina likovnog repertoara, pa se organički oblici bubrenja, rasta i rasplinutih plikova i „tehnički“, arheostrojni detalji gotovo pravilno izmjenjuju, „kontrolirajući“ jedna drugu da ne zavladaju cjelinom slike. Taj sraz stvara, dakako, stanovitu „buku“, pa bi – s obzirom na zvučnu hipertofiju Meštrovićeva prostora – svako nekontrolirano kretanje promatrača moglo prouzročiti neželjenu zvučnu kakofoniju. Iz istih razloga autorica ne gradi ambijent koji zahtjeva fizičku interakciju i sudjelovanje promatrača na način koji diktira ambijentalna instalacija ili svaki drugi oblik „otvorenog“ djela. Ovo pak nikako ne znači sugeriranje pasivnog odnosa djelo-promatrač nego uspostavljanje dinamične ravnoteže: djelo ne zarobljava gledatelja, gledalac ne uzurpira izgled, poziciju u prostoru, status i karakter djela.

Meštrovićev Dom likovnih umjetnika po svojim je glavnim osobinama sintetički izraz nekih od najvažnijih autorovih umjetničkih stavova, arhitektonska demonstracija njegovih eklektičkih, historicističkih i monumentalističkih opredjeljenja, ali sa savršenom kružnom formom i redukcijom detalja i bitno modernistički rad. Za središnji prostor  takvoga objekta Gordana Bakić planski radi sliku, računajući na korespodenciju visokoorganiziranog eklektičkog prostora i profiliranog jezika svojih vlastitih eklektičkih i neomanirističkih radova.

GORDANA BAKIĆ – RAZLIČITA SLIKA

Pri tome, jezik se njezinih radova ne podrvgava kušnjama toga prostora, što znači da ona ne odstupa ili revidira svoj dominantni govor. „Tehničko“ prilagođivanje i gigantizacija motiva ionako su provjerena praksa u njezinu opusu: put od minijaturnih dnevničko-likovnih zapisa iz serije Pokusni radovi ili od malih crteža iz serije Uz prijenos do razvijenih formata nije evolutivne prirode nego te cjeline nastaju paralelno. Sagledane iz jednog, idealnog centra, jednako ćemo percipirati i te minimalne, fragmentarne zapise kao i cjelinu koju u kružnom slijedu pratimo.”

Marijan Špoljar

BIOGRAFIJA UMJETNICE:

Gordana Bakić rođena je 28. ožujka 1972. u Zagrebu. Završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna 1990. Iste godine upisuje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu studij Likovna kultura na Nastavničkom odsjeku. Diplomirala je u klasi prof. Zlatka Kesera 2001. godine. 2006. upisuje poslijediplomski studij na Akademiji za likovnu umetnost in oblikovanje u Ljubljani, smjer Slikarstvo (mentor prof. Bojan Gorenec), a magistrirala je 2011. Od 2012. zaposlena je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. 2020. izabrana za članicu suradnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Izlagala na više od 30 samostalnih i 70 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Živi i radi u Zagrebu.

Radovi i kontakt: http://www.gordanabakic.art