Skip to content

Ivan Jakšić: P O R T R E T I

Riječ je o djelima visokog profesionalizma, autorske nadahnutosti ali i fine odmjerenosti

Miroslav Pelikan

Akademski kipar, Bračanin, Ivan Jakšić, autor je, već sada, na početku srednjih godina, respektabilnog opusa, izvedenog u kamenu. Naravno, to nije ništa neobično, svakodnevno druguje s raznim vrstama kamena, nastojeći definirati u tom tvrdom i otpornom materijalu što čišću realizaciju svoje zamisli, bez obzira o kakvom se motivu radi, figurativnom ili nefigurativnom, motivu portreta, erotskom ili fantastičnom.

Dio svog impresivnog opusa Ivan Jakšić posvetio je klasičnoj disciplini portreta, oživotvorujući u kamenu, ali i u bronci, likove važnih povijesnih osoba ili svoje sumještane, uvijek nastojeći postići najviši umjetnički doseg.

Jakšićevi portreti ističu se individualnom karakterizacijom osobe, serioznim pristupu kako motivu tako i doživljajnosti svakog pojedinog portreta.

Svaki portret nosi svoju posebnost, iznimnu osobnost, jasnu i nedvojbenu vanjsku prepoznatljivost.

Riječ je o djelima visokog profesionalizma, autorske nadahnutosti ali i fine odmjerenosti koja je potrebna u svakom poslu, a u umjetnosti pogotovo.

Pred Ivanom Jakšićem velika je budućnost, posebice u radu na skulpturama predviđenih za javne prostore i doista bi bila šteta ne omogućiti njegovom rafiniranom pristupu obogaćivanje javnih površina iznimnim djelima.