Skip to content

Diptisi i paneli Duška Šibla

Šibl suvereno gospodari bojama u plovidbi svoga pustolovnog duha po nepoznatim morima i nedosanjanim oblicima, bez imalo straha, posve slobodno i neuvijeno, ravno u susret grotlu kolorističkog vulkana

Miroslav Pelikan

U kontinuiranom radoznalom atelijerskom istraživanju, akademski slikar Duško Šibl prolazi kroz različite postaje puta u nepoznato, bez određivanja vremena i pravaca.

Dobro naoružan odlučnim i snažnim kolorom, slikar susreće raznolike likovne tvorbe, od triptiha, koji se jednostavno nameću sami od sebe, uvijek uvjereni u svoju nužnost postojanja, do skupina od šest panela koji tvore jedinstveni, a u isti tren i tako različiti svijet.

Odlika novoga ciklusa jest sve razbuktaliji, sjajniji i blještaviji kolor, sve jači i goropadniji, neuništiv, sve živući plamen.

Oblici koji se pojavljuju doimaju se poput djece otvorene vatre, iz koje proizlaze tajanstveni ližući jezici, koji u konačnici ipak ponegdje naznačuju formu figura u pokretu ili formu figura u plamenu.

Očito je, slikar se priprema za kompleksni rad na velikim kompozicijama, u kojima će motivi biti posve oslobođeni bilo kakvih stega i odluka u stvaranju novooblikovanog svijeta, na velikim, nesustežućim formatima, možda čineći niz murala.

Šibl suvereno gospodari bojama u plovidbi svoga pustolovnog duha po nepoznatim morima i nedosanjanim oblicima, bez imalo straha, posve slobodno i neuvijeno, ravno u susret grotlu kolorističkog vulkana.

Žestoki kolor, neskriveni optimizam, snaga, želja, volja, to se očituje u novom ciklusu Duška Šibla i neobuzdana želja za slikanjem.