Skip to content

28. EDUKATIVNA MUZEJSKA AKCIJA

U sklopu Edukativne muzejske akcije, a povodom Međunarodnog dana muzeja, u Muzeju likovnih umjetnosti organizira se izložba mentoriranih studentskih radova nastalih u sklopu natječaja za Međunarodnu izložbu AEXPO Futura

Katica Kaniža

Izložbom će se predstaviti likovni radovi studenata koji se obrazuju na studijskim programima ranog, predškolskog odgoja i obrazovanja te razredne nastave (obrazovanje djece do 11. godine starosti). Studenti ovih studijskih programa obrazuju se za širok spektar znanja iz različitih područja znanosti, ali i umjetnosti. Njihova likovna ostvarenja vrijedan su dokument vremena i kreativnog procesa, čijim će se izlaganjem osnažiti međusobne stručno-kolegijalne veze te dati temelji za daljnju suradnju. Predstavit će se selekcija radova studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti pod mentorstvom doc. dr. art. Marka Šošića, izv. prof. dr. art. Gorana Kujundžića i izv. prof. dr. sc. Jelene Kovačević. 

Izložba se otvara u 18 sati.

EDUKATIVNA MUZEJSKA AKCIJA (1)
See also  Donatorska aukcija slika - likovni umjetnici u destigmatizaciji bolesnika