Skip to content

FOTO Putevima antičkih civilizacija do OŠ Grohote i otoka Šolte

Učenici Osnovne škole Grohote, jedine škole na otoku Šolti, imali su priliku sudjelovati u drugoj projektnoj aktivnosti, a  svojoj prvoj međunarodnoj mobilnosti u projektu Putevima antičkih civilizacija, koji se odvija unutar EU Erasmus+ KA2 programa mobilnosti

Mirela Mijić

U okviru ove aktivnosti mobilnosti, koja je trajala od 6. svibnja i završena 13. svibnja 2023., mali Šoltani i njihove voditeljice su posjetili projektne partnere u Privatnoj osnovnoj školi Tvrđava iz Petrovaradina te Narodnom muzeju Zaječar. Ova suradnja omogućila je učenicima da se upuste u istraživanje antičkih civilizacija kroz raznolike edukativne i kulturne aktivnosti. Nastavak je to suradnje započete 2021. godine kroz Erasmus+ KA1 projekte Mali poduzetnici za zeleni otok čiji je nositelj OŠ Grohote i Inovativnim pristupima do malih ekologa čiji je nositelj POŠ Tvrđava.

U ovoj aktivnosti mobilnosti svoja prva školska međunarodna putovanja iskusili su učenici šestog razreda Karla Begović, Loris Bezić, Nikola Bezić, Toni Kalebić, Tončica Mravak i Karlo Šavorić s voditeljicama Ivanom Čulić Farac, učiteljicom Povijesti i Geografije i Brunom Ovčar, učiteljicom Likovne kulture. 

Glavni fokus ove mobilnosti bio je projektna nastava i realizacija predmetnih, međupredmetnih i projektnih ishoda u suradnji s kolegicama Sanelom Puljiz Široki, učiteljicom povijesti i Katarinom Marković, učiteljicom engleskog jezika  u POŠ Tvrđava. Učenici obje škole, imali su priliku usporediti svoja znanja i iskustva s kolegama iz drugih škola te kroz interaktivne radionice, terenske posjete i predavanja produbiti svoje razumijevanje antičkih civilizacija. Osim stjecanja novih znanja i vještina, ova mobilnost je omogućila učenicima i razmjenu kulturnih i društvenih iskustava kroz upoznavanje novih ljudi, običaja, proširivanje perspektiva i izgradnju prijateljstava s vršnjacima iz različitih kultura.

Učenička avantura uključila je posjete značajnim nalazištima poput Felix Romuliane, Viminaciuma, Lepenskog Vira te arheoloških i drugih lokaliteta u Novom Sadu i okolici. Ova međunarodna suradnja omogućila je učenicima da steknu izravna iskustva o antičkim civilizacijama i povijesnom naslijeđu. Posjet nalazištima Felix Romuliana i Viminacium pružio je priliku upoznati se s ostacima rimskih gradova i otkriti njihovu važnost u prošlosti. Učenici su imali priliku istražiti antičku arhitekturu, spomenike i ostale značajke ovih povijesnih lokacija. Posjet Lepenskom Viru, koji je poznat kao jedno od najznačajnijih prapovijesnih nalazišta u Europi, omogućio je dublje razumijevanje života prapovijesnih zajednica i razvoja čovječanstva tijekom različitih vremenskih perioda.

See also  Otvorenje manifestacije MUZEJI IZVAN MUZEJA, 16. svibnja

Ovaj terenski rad osim što je pružio učenicima priliku za učenje izvan školskih klupa, dodatno je potaknuo njihovu znatiželju, kreativnost i razumijevanje važnosti očuvanja kulturne baštine. Učenici su imali priliku postavljati pitanja, sudjelovati u edukativnim aktivnostima, razgovarati s lokalnim stručnjacima te tako razviti ljubav prema povijesti i kulturnom naslijeđu.

Projekt Putevima antičkih civilizacija, odabirom za financiranje, dobio je priznanje kvalitete nacionalne agencije Fondacija Tempus u Republici Srbiji, a podršku projektu daje i nacionalna Agencija za mobilnosti i programe Europske unije u Republici Hrvatskoj. Upravljanje projektom, organizaciju aktivnosti, koordinaciju i praćenje provode direktorica Dina Đilas i pedagoginja Brana Nanić ispred POŠ Tvrđava i ravnateljica Mirela Mijić i pedagoginja Tanja Kardum u OŠ Grohote.

Projekt je započeo 1. ožujka 2023. godine i provodite će se do 28. veljače 2025. Ovaj dugoročni projekt pruža priliku za kontinuiranu suradnju i istraživanje antičke povijesti.  U narednom periodu od 28. svibnja do 3. lipnja 2023. godine, slijedi treća aktivnost u kojoj učenici  i voditeljice iz POŠ Tvrđava posjećuju OŠ Grohote i otok Šoltu. Tijekom posjeta učenici će imati priliku istražiti antička nalazišta na otoku Šolti, koji je poznat po svojoj bogatoj povijesti. Planiran je obilazak Arheološkog muzeja u Splitu, lokaliteta Salona, Dioklecijanove palače, Arheološkog muzeja u Zadru, antičkih i povijesnih  lokaliteta u Zadru i Ninu.

U daljnjim aktivnostima, svi uključeni sudionici, učenici i zaposlenici ustanova projektnih partnera, sudjelovat će u izradi trojezičnog digitalnog vodiča za posjećene lokalitete. Važno je napomenuti da će u izradi vodiča aktivno sudjelovati svi učenici sadašnjih četvrtih, petih i šestih razreda obje škole, a ne samo učenici koji su sudjelovali u mobilnostima. Kroz suradnički i timski rad, učenici će istraživati povijest, oblikovati tekstove, prikupljati informacije, izrađivati ilustracije i fotografije te stvarati interaktivne elemente za digitalni vodič. Ova kreativna i interdisciplinarna aktivnost potaknut će učenike na aktivno sudjelovanje, razvoj digitalnih vještina te razumijevanje važnosti očuvanja kulturne baštine. Digitalni vodič vrijedan je resurs za buduće posjetitelje te će ostaviti trajni trag i doprinos učenika promociji antičke povijesti i kulturne baštine. 

See also  Jadranka Kosor: Nisam Milinoviću dopustila iznošenje stavove HDZ-a

Projektni partneri nastavljaju svoj cilj promicanja međunarodne suradnje i kulturne razmjene među učenicima. Projekt će, u dvogodišnjem razdoblju koje slijedi, uključiti i ostale zaposlenike sve tri ustanove kako bi doprinijeli kvaliteti i interdisciplinarnosti u različitim fazama i aktivnostima. Očekuje se da će ovaj projekt biti uspješan primjer dobre prakse i poticaj za buduće slične inicijative u području međunarodne suradnje u obrazovanju.

Tekst i fotografije: Osnovna škola Grohote, otok Šolta